Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц»

Номер, дата реєстрації: 2497 від 10.12.2002
Сесія реєстрації: 2 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони
Інші комітети: Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Комітет з питань бюджету
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 05.12.2002
Подання 05.12.2002
Пояснювальна записка 05.12.2002
Порівняльна таблиця 05.12.2002
Авторський колектив 05.12.2002

Документи, пов’язані із роботою над законопроектом:

Висновок Головного науково-експертного управління 25.04.2003

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Заслухано та знято з розгляду
Останній етап проходження: Проект не прийнято (15.05.2003)

Зв’язані законопроекти

Номер реєстрацiї 2497/П
Дата реєстрацiї 24.02.2003
Назва законопроекту Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”

До № 2497 від 04.04.2003 р.,
н.д. П Матвієнко

вісновок

на проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” (№ 2497 від 04.04.2003 р.)

Законопроектом пропонується здійснювати виплати пенсій особам, які мають на них право згідно Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”, через установи уповноважених банків України, визначених в конкурсному порядку.

Головне науково-експертне управління підтримує законодавчу пропозицію, спрямовану на покращення механізму виплати пенсій зазначеній категорії пенсіонерів.

Натомість, на нашу думку, у тексті проекту слід зазначити, що уповноваженими банками для здійснення таких виплат можуть бути банки, визнані переможцями конкурсу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На наш погляд, потребує також уточнення, за чий рахунок мають провадитись такі виплати, оскільки  пенсії  військовослужбовцям, особам, які мають право на  пенсію  за  цим  Законом  та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Узагальнюючий висновок. За результатами розгляду в першому читанні  законопроект може бути взятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Перший заступник керівника Головного управління                           Л.ЗАДОРОЖНЯ

Вик.: В.Тімофеєв, 235-79-07;
І.Лаврінчук, 235-79-12.

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”

Стаття 52. Органи, що виплачують пенсії

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки.

Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 52. Органи, що виплачують пенсії

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від місця його реєстрації як фізичної особи.

Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей пенсії виплачуються банківськими установами України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від місця його реєстрації як фізичної особи, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України.

 

Народний депутат України

Л.М.Черновецький

Пояснювальна записка

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до ст. 52 зазначеного Закону пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки.

Можна зрозуміти законодавця, який десять років тому довіряв тільки Ощадному банку. Інші банки тоді тільки народжувались, потужних комерційних банків зовсім не було.

Але за десятиліття обставини кардинально змінилися. Тому зараз для всіх інших категорій пенсіонерів, яким пенсії призначаються органами Пенсійного фонду, існує інший порядок виплати пенсій. Статтею 3 Указу Президента України від 04.07.98 № 734 „Про впорядкування сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та раціональне використання коштів Пенсійного фонду України” з 01.01.99 виплата пенсій та грошової допомоги за рахунок коштів Пенсійного фонду України за згодою пенсіонерів і одержувачів грошової допомоги здійснюється установами комерційних банків через особові рахунки пенсіонерів (крім пенсіонерів та одержувачів грошової допомоги, які проживають у сільській місцевості, де немає відділень установ банків). Кабінет Міністрів України на виконання Указу Президента України видав дві постанови від 30.08.99 № 1596 та від 26.09.2001 № 1231 „Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги”.

Останнім часом в моїй депутатській пошті почастішали звернення пенсіонерів із числа військовослужбовців з проханням владнати законодавство таким чином, щоб вони, як всі інші пенсіонери, мали право отримувати свої пенсії саме в установах комерційних банків, а не в мережі установ Ощадбанку. Один з таких пенсіонерів, полковник Збройних сил України у відставці, навіть подав до суду позов щодо неправомірних дій Держказначейства, Міністерства оборони та його Головного фінансово-економічного управління. 04.07.2002 Печерський районний суд м. Києва задовольнив цей позов та зобов’язав зазначені державні інституції перераховувати належні полковнику пенсійні кошти на його картковий рахунок, відкритий в одному з комерційних банків.

З огляду на те, що відповідно до статей 13, 21 Конституції України всі громадяни України, так само, як суб’єкти господарювання, є рівними в правах, стаття 52 Закону про пенсійне забезпечення військових пенсіонерів безнадійно застаріла і підлягає прийняттю в новій редакції, яка і пропонується мною.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Завданням прийняття запропонованого проекту Закону України є виправлення протиріччя окремої норми чинного Закону Конституції України, приведення її у відповідність з реаліями сьогодення.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується викласти одну із статей чинного Закону в новій редакції. Це і є основним його положенням.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Як зазначено вище, ці питання врегульовані Законом України про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та деяких інших осіб. Але стаття 52 цього Закону потребує прийняття в новій редакції.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України, тому необхідності в складанні такого обґрунтування немає.

6. Прогноз соціальних наслідків

Будь-яке приведення норм чинного законодавства у відповідність з нормами Конституції України – цивілізований шлях до поліпшення соціального стану населення країни. Військові пенсіонери отримають право і можливість обслуговуватися не тільки там, де цього хочуть чиновники, а там, де їм зручно.

Народний депутат України                                                                      Л.М.Черновецький

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННя

№ 118   від  15.05.2003 17:14:53     (3 сесія  4 скликання)

Поіменне голосування  про Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” (щодо виплати пенсії банківськими установами) (№2497) – за основу

За – 93   Проти – 56   Утрималися – 3   Не голосували – 280   Всього – 432

Рішення не прийнято

Фракція  Наша Україна

Кількість депутатів – 100

За – 79   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 17   Відсутні – 4

Альошин В.Б. За Артеменко Ю.А. За
Асадчев В.М. За Атрошенко В.А. За
Балога В.І. За Безсмертний Р.П. Не голосував
Беспалий Б.Я. За Білозір О.В. За
Бойко Ю.А. За Бондар В.Н. За
Бондаренко В.Д. За Васюник І.В. За
Гаврилюк І.Я. За Гірник Є.О. За
Григорович Л.С. За Гринів І.О. За
Гудима О.М. Не голосував Гуменюк О.І. За
Гурвіц Е.Й. Відсутній Джемілєв М. . Відсутній
Джоджик Я.І. Не голосував Драч І.Ф. За
Єхануров Ю.І. Не голосував Жванія Д.В. За
Жебрівський П.І. За Жовтяк Є.Д. За
Жулинський М.Г. За Загрева Б.Ю. За
Заєць І.О. За Зварич Р.М. За
Зімін О.П. За Іванчо І.В. За
Івченко О.Г. За Ігнатенко П.М. За
Капустін В.В. За Кармазін Ю.А. За
Катеринчук М.Д. За Качур П.С. Не голосував
Кендзьор Я.М. За Кириленко В.А. Не голосував
Ключковський Ю.Б. За Коваль В.С. За
Король В.М. За Косів М.В. За
Костенко Ю.І. За Костинюк Б.І. За
Круць М.Ф. За Лебедівський В.А. За
Манчуленко Г.М. Не голосував Мартиненко М.В. За
Матвійчук Е.Л. За Мовчан П.М. За
Мойсик В.Р. За Морозов О.В. За
Одайник М.М. За Олексіюк С.С. За
Олійник П.М. За Омельченко О.О. За
Оробець Ю.М. За Осташ І.І. За
Павленко Ю.О. За Пинзеник В.М. За
Поліщук М.Є. За Полянчич М.М. За
Порошенко П.О. За Рибачук О.Б. Не голосував
Скомаровський В.В. За Слободян О.В. Відсутній
Соболєв С.В. За Сокирко М.В. За
Стецьків Т.С. За Стойко І.М. За
Стретович В.М. За Танюк Л.С. За
Тарасюк Б.І. За Тарасюк І.Г. Не голосував
Терьохін С.А. За Ткач Р.В. За
Томенко М.В. Не голосував Томич І.Ф. За
Третьяков О.Ю. Не голосував Трофименко В.В. Не голосував
Тягнибок О.Я. Не голосував Удовенко Г.Й. За
Устенко О.А. За Філенко В.П. За
Цехмістренко В.Г. За Червоненко Є.А. За
Червоній В.М. Не голосував Черняк В.К. За
Чечель М.Й. За Чорновіл Т.В. За
Чорноволенко О.В. За Чубаров Р.А. Відсутній
Шандра В.М. Не голосував Ширко Ю.В. За
Юхновський І.Р. Не голосував Ющенко В.А. Не голосував
Ющенко П.А. За Яворівський В.О. За
Фракція комуністів
Кількість депутатів – 60
За – 0   Проти – 37   Утрималися – 0   Не голосували – 20   Відсутні – 3
Александровська А.О. Проти Алексєєв І.В. Не голосував
Анастасієв В.О. Проти Анісімов В.О. Проти
Аніщук В.В. Проти Бабурін О.В. Проти
Бондарчук О.В. Проти Борщевський В.В. Не голосував
Буждиган П.П. Проти Буйко Г.В. Проти
Герасимов І.О. Проти Гінзбург О.П. Не голосувала
Гмиря С.П. Проти Голуб О.В. Не голосував
Грач Л.І. Проти Грачев О.О. Проти
Гуренко С.І. Відсутній Доманський А.І. Проти
Дорогунцов С.І. Не голосував Єщенко В.М. Проти
Заклунна-Мироненко В.Г. Відсутня Катушева З.Г. Проти
Кравченко М.В. Не голосував Крючков Г.К. Проти
Кухарчук М.А. Не голосував Лещенко В.О. Проти
Лобода М.В. Проти Маркуш М.А. Не голосувала
Мартинюк А.І. Проти Масенко О.М. Проти
Матвєєв В.Г. Проти Матвєєв В.Й. Проти
Мигович І.І. Проти Мироненко В.А. Проти
Мішура В.Д. Не голосував Мороз А.М. Не голосував
Наливайко А.М. Проти Новак В.М. Проти
Носенко М.П. Проти Олійник Б.І. Проти
Оржаховський А.В. Не голосував Парубок О.Н. Проти
Петренко В.С. Проти Петров В.Б. Проти
Полііт А.А. Проти Пономаренко Г.Г. Проти
Пузаков В.Т. Не голосував Пхиденко С.С. Не голосував
Родіонов М.К. Проти Самойлик К.С. Не голосувала
Симоненко П.М. Відсутній Сімонов В.Д. Не голосував
Сінченко С.Г. Проти Сіренко В.Ф. Не голосував
Соломатін Ю.П. Не голосував Ткаченко О.М. Не голосував
Цибенко П.С. Проти Челноков С.Д. Не голосував
Чичканов С.В. Проти Шульга М.О. Не голосував

Фракція Регіони України

Кількість депутатів – 44

За – 1   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 43   Відсутні – 0

Авраменко В.Ф. Не голосував Акопян В.Г. Не голосував
Антоньєва Г.П. Не голосувала Байсаров Л.В. Не голосував
Бастрига І.М. Не голосував Бахтеєва Т.Д. Не голосувала
Богатирьова Р.В. Не голосувала Бронніков В.К. Не голосував
Бубка С.Н. Не голосував Горбаль В.М. Не голосував
Горлов Г.В. Не голосував Звягільський Ю.Л. За
Зубанов В.О. Не голосував Кириченко Л.Ф. Не голосувала
Клімов Л.М. Не голосував Клюєв А.П. Не голосував
Колоніарі О.П. Не голосував Комар М.С. Не голосував
Коновалюк В.І. Не голосував Корсаков О.Я. Не голосував
Круглов М.П. Не голосував Курас І.Ф. Не голосував
Ландик В.І. Не голосував Ларін С.М. Не голосував
Лєщинський О.О. Не голосував Майстришин В.Я. Не голосував
Макеєнко В.В. Не голосував Наконечний В.Л. Не голосував
Панасовський О.Г. Не голосував Пеклушенко О.М. Не голосував
Рибак В.В. Не голосував Римарук О.І. Не голосував
Сафіуллін Р.С. Не голосував Скудар Г.М. Не голосував
Стоян О.М. Не голосував Сулковський П.Г. Не голосував
Тимошенко В.А. Не голосував Турманов В.І. Не голосував
Хара В.Г. Не голосував Хомутиннік В.Ю. Не голосував
Царьов О.А. Не голосував Четверіков І.А. Не голосував
Шкіря І.М. Не голосував Янковський М.А. Не голосував

Фракція партій ППУ та Трудова Україна

Кількість депутатів – 43

За – 1   Проти – 5   Утрималися – 0   Не голосували – 37   Відсутні – 0

Бауер М.Й. Не голосував Бичков С.А. Не голосував
Буряк О.В. Не голосував Буряк С.В. Не голосував
Васадзе Т.Ш. Не голосував Веретенников В.О. Не голосував
Гадяцький Л.М. Не голосував Гіршфельд А.М. Не голосував
Гладкіх В.І. Не голосував Горбачов В.С. Не голосував
Гуреєв В.М. За Дашутін Г.П. Не голосував
Деркач А.Л. Не голосував Деркач Л.В. Не голосував
Довгий С.О. Проти Довгий Т.О. Не голосував
Драчевський В.В. Проти Єдін О.Й. Не голосував
Засуха Т.В. Проти Іоффе Ю.Я. Не голосував
Клименко А.В. Не голосував Косьяненко О.В. Не голосував
Кузьмук О.І. Проти Кукоба А.Т. Не голосував
Литвин В.В. Не голосував Майко В.І. Не голосував
Мхітарян Н.М. Не голосував Нощенко М.П. Не голосував
Оніщук М.В. Не голосував Пінчук В.М. Не голосував
Полякова Л.Є. Не голосувала Поплавський М.М. Не голосував
Раханський А.В. Не голосував Рудковський Д.О. Проти
Сергієнко Л.Г. Не голосував Станецький Г.С. Не голосував
Сташевський С.Т. Не голосував Стребко С.К. Не голосував
Сушкевич В.М. Не голосував Чеботарьова Ю.С. Не голосувала
Чикал А.В. Не голосував Шаров І.Ф. Не голосував
Шпиг Ф.І. Не голосував    

Фракція Соціал-демократичної партії України (о)

Кількість депутатів – 36

За – 4   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 30   Відсутні – 2

Абдуллін О.Р. Не голосував Андресюк Б.П. Не голосував
Блохін О.В. Не голосував Воюш В.Д. Не голосував
Гайдош І.Ф. Не голосував Горбатов В.М. Не голосував
Грановський О.Г. Не голосував Дубицький В.В. За
Євдокимов В.О. Не голосував Заєць В.В. Не голосував
Заплатинський В.М. Не голосував Злочевський М.В. Не голосував
Кравчук Л.М. За Кузьменко П.П. Відсутній
Лісін М.П. Не голосував Лукашук О.Г. Не голосував
Льовін А.І. Не голосував Мазуренко В.І. Відсутній
Немировський О.А. Не голосував Нечипорук В.П. Не голосував
Писаренко А.Г. Не голосував Писарчук П.І. Не голосував
Плужников І.О. За Подобєдов С.М. Не голосував
Прошкуратова Т.С. Не голосувала Руденко Г.Б. Не голосував
Рябіка В.Л. Не голосував Сігал Є.Я. Не голосував
Суркіс Г.М. Не голосував Сухий Я.М. Не голосував
Франчук А.Р. Не голосував Франчук І.А. Не голосував
Царенко О.М. Не голосував Шепетін В.Л. Не голосував
Шурма І.М. Не голосував Шуфрич Н.І. За

Група Демократичні ініціативи

Кількість депутатів – 22

За – 0   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 22   Відсутні – 0

Бандурка О.М. Не голосував Гавриш С.Б. Не голосував
Галієв Е.Е. Не голосував Давидова Л.І. Не голосувала
Добкін М.М. Не голосував Зубець М.В. Не голосував
Каратуманов О.Ю. Не голосував Колісник М.Д. Не голосував
Плохой І.І. Не голосував Плющ І.С. Не голосував
Потебенько М.О. Не голосував Развадовський В.Й. Не голосував
Райков Б.С. Не голосував Ратушняк С.М. Не голосував
Резнік І.Й. Не голосував Рябікін П.Б. Не голосував
Салигін В.В. Не голосував Салмін О.В. Не голосував
Сандлер Д.М. Не голосував Святаш Д.В. Не голосував
Фельдман О.Б. Не голосував Ярославський О.В. Не голосував

Фракція Соціалістичної партії України

Кількість депутатів – 20

За – 0   Проти – 12   Утрималися – 0   Не голосували – 7   Відсутні – 1

Баранівський О.П. Проти Бокий І.С. Проти
Бульба С.С. Проти Вернигора Л.М. Не голосував
Вінський Й.В. Проти Гармаш Г.Ф. Проти
Грязєв А.Д. Не голосував Карнаух М.В. Не голосував
Луценко Ю.В. Не голосував Малиновський О.П. Проти
Мельник М.Є. Проти Мельничук М.В. Не голосував
Мороз О.О. Проти Ніколаєнко С.М. Не голосував
Рудьковський М.М. Відсутній Семенюк В.П. Проти
Співачук В.Л. Проти Сподаренко І.В. Проти
Цушко В.П. Не голосував Шибко В.Я. Проти

Позафракційні

Кількість депутатів – 20

За – 5   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 11   Відсутні – 4

Бартків В.П. Не голосував Беспалов О.П. Не голосував
Біловол О.М. Відсутній Бондарчук С.В. Відсутній
Васильєв Г.А. Не голосував Волков О.М. Відсутній
Димінський П.П. Не голосував Зінченко О.О. Відсутній
Касьянов С.П. Не голосував Кеменяш О.М. За
Ківалов С.В. Не голосував Кіроянц С.Г. Не голосував
Косінов С.А. Не голосував Литвин В.М. Не голосував
Насалик І.С. Не голосував Онопенко В.В. За
Сабашук П.П. За Слабенко С.І. Не голосував
Фіалковський В.О. За Черновецький Л.М. За

Група Європейський вибір

Кількість депутатів – 20

За – 3   Проти – 2   Утрималися – 3   Не голосували – 12   Відсутні – 0

Антемюк В.Д. За Бойко В.С. Не голосував
Бондаренко Г.І. Не голосував Веревський А.М. Проти
Вернидубов І.В. Не голосував Жеваго К.В. Не голосував
Ісаєв Л.О. Не голосував Калетнік Г.М. Проти
Кальніченко І.В. Не голосував Лапін Є.В. Утримався
Матвієнко П.В. За Матвієнков С.А. Не голосував
Мусіяка В.Л. Не голосував Пєхота В.Ю. Утримався
Потапов В.І. Не голосував Савицький В.В. За
Самофалов Г.Г. Не голосував Сацюк В.М. Утримався
Сівкович В.Л. Не голосував Челомбітко І.В. Не голосував

Група Народовладдя

Кількість депутатів – 19

За – 0   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 17   Відсутні – 2

Гаврилюк В.В. Не голосував Губський Б.В. Не голосував
Гуров В.М. Відсутній Демьохін В.А. Не голосував
Задорожній О.В. Не голосував Іванов С.А. Не голосував
Климпуш О.Д. Не голосував Козаченко О.О. Не голосував
Миримський Л.Ю. Не голосував Мокроусов А.О. Не голосував
Осика С.Г. Відсутній Поліщук К.А. Не голосував
Правденко С.М. Не голосував Ременюк О.І. Не голосував
Сватков Л.Б. Не голосував Толочко П.П. Не голосував
Хмельницький В.І. Не голосував Шкляр В.Б. Не голосував
Юхновський О.І. Не голосував    

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

Кількість депутатів – 18

За – 0   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 18   Відсутні – 0

Білорус О.Г. Не голосував Волинець М.Я. Не голосував
Головатий С.П. Не голосував Зубов В.С. Не голосував
Кирильчук Є.І. Не голосував Левцун В.І. Не голосував
Лук’яненко Л.Г. Не голосував Матвієнко А.С. Не голосував
Омельченко Г.О. Не голосував Павловський М.А. Не голосував
Сас С.В. Не голосував Семинога А.І. Не голосував
Ситник К.М. Не голосував Таран В.В. Не голосував
Тимошенко Ю.В. Не голосувала Турчинов О.В. Не голосував
Хмара С.І. Не голосував Шкіль А.В. Не голосував

Фракція Аграрної партії України

Кількість депутатів – 16

За – 0   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 16   Відсутні – 0

Борзих О.І. Не голосував Ващук К.Т. Не голосувала
Гладій М.В. Не голосував Єремеєв І.М. Не голосував
Калінчук В.А. Не голосував Козловський А.М. Не голосував
Мартиновський В.П. Не голосував Плютинський В.А. Не голосував
Рішняк І.М. Не голосував Самоплавський В.І. Не голосував
Слаута В.А. Не голосував Сятиня М.Л. Не голосував
Терещук С.М. Не голосував Шевченко О.О. Не голосував
Шершун М.Х. Не голосував Шпак В.Ф. Не голосував

Група Народний вибір

Кількість депутатів – 15

За – 0   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 15   Відсутні – 0

Астров–Шумілов Г.К. Не голосував Баграєв М.Г. Не голосував
Бойко В.О. Не голосував Будаг’янц М.А. Не голосував
Гапочка М.М. Не голосував Гошовський В.С. Не голосував
Кириллов В.Д. Не голосував Мельников М.П. Не голосував
Надрага В.І. Не голосував Сміяненко І.М. Не голосував
Солошенко М.П. Не голосував Тополов В.С. Не голосував
Фоменко К.О. Не голосувала Цкітішвілі Е.О. Не голосував
Щербань В.П. Не голосував    

Фракція Народно-демократичної партії

Кількість депутатів – 15

За – 0   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 15   Відсутні – 0

Заічко В.О. Не голосував Зарубінський О.О. Не голосував
Каденюк Л.К. Не голосував Карпов О.М. Не голосував
Кафарський В.І. Не голосував Крук Ю.Б. Не голосував
Мовчан В.П. Не голосував Олуйко В.М. Не голосував
Павлюк М.П. Не голосував Петров О.В. Не голосував
Пустовойтенко В.П. Не голосував Супрун Л.П. Не голосувала
Толстоухов А.В. Не голосував Шведенко М.М. Не голосував
Шевчук С.В. Не голосував  

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Викласти статтю 52 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 29, ст. 399; із змінами, внесеними згідно з Декретом N 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 34, Законами N 3946-XII від 04.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст. 178, N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111, N 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст. 268, N 456/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст. 327, N 103/96-ВР від 25.03.96, ВВР, 1996, N 17, ст. 73, N 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23, N 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст. 149, N 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35, N 1081-XIV від 21.09.99, ВВР, 1999, N 48, ст. 409, N 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38, N 2981-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст. 125, N 3111-III від 07.03.2002) в такій редакції:

„Стаття 52. Органи, що виплачують пенсії

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від місця його реєстрації як фізичної особи.

Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей пенсії виплачуються банківськими установами України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від місця його реєстрації як фізичної особи, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України”.

ІІ. Кабінету Міністрів України привести відповідні нормативні акти у відповідність з цим Законом.

ІІІ. Цей Закон набуває чинності з моменту його опублікування.

Проект внесений народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)

 

Вернуться к законопроектам