Проект Закона о внесении изменений в пункт 6 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины

Номер, дата реєстрації: 5676 від 22.06.2004
Сесія реєстрації: 5 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 21.06.2004
Подання 21.06.2004
Пояснювальна записка 21.06.2004
Порівняльна таблиця 21.06.2004
Авторський колектив 21.06.2004

Документи, пов’язані із роботою над законопроектом:

Висновок Головного науково-експертного управління 12.07.2004

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Направлено на висновок Уряду (05.08.2004)

До реєстрац. № 5676 від 22.06.2004 р.
народний депутат України Л.Черновецький

 

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України “Про внесення змін до пункту 6 розділу X “Перехідних положень” Земельного кодексу України (щодо права на переоформлення землі у постійне користування)”

(реєстрац. № 5676 від 22.06.2004., внесений народним депутатом України Л.Черновецьким)

У поекті містяться пропозиції щодо доповнення пункту 6 розділу Х  “Перехідних положень” Земельного кодексу України положенням про те, що “Особи,  перелік, яких зазначений у  частині другій статті 92 Земельного кодексу України, які мають на правах оренди земельні ділянки, але у відповідності з нормами цього Кодексу можуть мати їх на праві постійного користування, мають право переоформити у встановленому порядку на них право постійного користування”.

Дана пропозиція потребує уточнення, адже у запропонованому вигляді вона не маючи обмежень по строках застосування, чіткого визначення осіб, які мають набути право на переоформлення оренди земельної ділянки  на постійне користування земельною ділянкою, створює умови для неоднозначного тлумачення відповідних положень, виникненню конфліктів між орендодавцями та орендарями.

На думку Головного управління у проекті слід:

по-перше, зазначити, що відповідного права переоформлення   оренди землі на постійне користування земельною ділянкою набувають лише ті особи, що уклали договори оренди до вступу у силу законодавчих приписів, що надають їм права постійного користування землею (так, громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об‘єднання), установи та організації право набувати у постійне користування земельну ділянку із земель державної та комунальної власності отримали відповідно Закону України №1709-IV від 12.05.2004 р.);

по-друге, щоб не розтягувати вирішення відповідного питання на невизначений строк, доцільно встановити конкретну дату, до якої  орендарі землі, на яких розповсюджується припис частини 2 статті 92 Земельного кодексу України,  мають визначитися чи будуть вони здійснювати зазначене переоформлення чи ні;

по-третє, врахувати, що зазначене переоформлення оренди землі на постійне користування земельними ділянками пов‘язано з розірванням договору оренду, а отже  виникненням  в наслідок цього зобов‘язань щодо відшкодування понесених збитків іншій стороні відповідно до закону.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відправити на доопрацювання з поданням на повторне перше читання.

Керівник Головного управління                          А.Мацюк

Вик. Єрофеєв М.І., 235-79-00;
Рибачек В.К., 235-96-28;
Зіненко В.І., 235-79 –26;

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до пункту 6 розділу Х “Перехідних положень” Земельного кодексу України” (щодо права на переоформлення землі у постійне користування)

Чинна редакція

 

Пропонована редакція

пункт 6 розділу Х “Перехідних положень” Земельного кодексу України

6. Громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2005 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них.

При переоформленні права постійного користування земельними ділянками, наданими для ведення селянських (фермерських) господарств, у довгострокову оренду строк оренди визначається селянським (фермерським) господарством відповідно до закону. При цьому розмір орендної плати за земельні ділянки не повинен перевищувати розміру земельного податку.

6. Громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2005 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них.

При переоформленні права постійного користування земельними ділянками, наданими для ведення селянських (фермерських) господарств, у довгострокову оренду строк оренди визначається селянським (фермерським) господарством відповідно до закону. При цьому розмір орендної плати за земельні ділянки не повинен перевищувати розміру земельного податку.

Особи, перелік яких зазначений у частині другій статті 92 Земельного кодексу України, які мають на правах оренди земельні ділянки, але у відповідності з нормами цього Кодексу можуть мати їх на праві постійного користування, мають право переоформити у встановленому порядку на них право постійного користування.

 

Народний депутат України

Л.М.Черновецький

Пояснювальна записка

до проекту Закону України „Про внесення змін до пункту 6 розділу Х “Перехідних положень” Земельного кодексу України” (щодо права на переоформлення землі у постійне користування)

1. Цілі і завдання прийняття акта

Метою розробки та подання зазначеного проекту Закону є відновлення прав релігійних організацій та об’єднань інвалідів в Україні як суб’єктів права постійного користування земельними ділянками із земель державної та комунальної власності шляхом переоформлення права оренди на право постійного користування землею.

2. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проект Закону передбачає право переоформлення у встановленому порядку права постійного користування на земельну ділянку особам, перелік яких вказано у частині другій статті 92 Земельного кодексу України, які мають на правах оренди земельні ділянки на правах оренди.

У зв’язку з цим, пропонується внести відповідні доповнення до пункту 6 “Перехідних положень” Земельного кодексу України.

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Зазначені правовідносини регулюються нормами Земельного кодексу України, законами України „Про свободу совісті та релігійні організації”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація положень цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього Закону забезпечить рівні умови релігійних організацій та громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об’єднань), установ та організацій поряд з підприємствами, установами та організаціями, що належать до державної та комунальної власності, у сфері користування земельними ділянками на постійній основі шляхом переоформлення такого права.

Народний депутат України                                                                      Л.М.Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до пункту 6 розділу X “Перехідних положень” Земельного кодексу України” (щодо права на переоформлення землі у постійне користування)

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Пункт 6 розділу X “Перехідних положень” Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:

„Особи, перелік яких зазначений у частині другій статті 92 Земельного кодексу України, які мають на правах оренди земельні ділянки, але у відповідності з нормами цього Кодексу можуть мати їх на праві постійного користування, мають право переоформити у встановленому порядку на них право постійного користування.”

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Проект
Поданий народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)

 

Вернуться к законопроектам