Предложения президента к Закону «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине»»

Номер, дата реєстрації: 5357 від 05.01.2006
Сесія реєстрації: 5 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Інші комітети: Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітет з питань бюджету Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 02.04.2004 Подання 02.04.2004 Пояснювальна записка 02.04.2004 Порівняльна таблиця 02.04.2004 Авторський колектив 02.04.2004 Проект Закону (на заміну) 31.08.2004 Подання 31.08.2004 Пояснювальна записка 31.08.2004 Порівняльна таблиця 31.08.2004 Авторський колектив 31.08.2004

Документи, пов’язані із роботою над законопроектом:

Порівняльна таблиця до другого читання 08.07.2005 Текст законопроекту до другого читання 08.07.2005 Зауваження Головного юридичного управління 17.11.2005 Порівняльна таблиця до повторного другого читання 18.11.2005 Текст законопроекту до повторного другого читання 18.11.2005 Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 22.12.2005 Пропозиції Президента України до Закону 05.01.2006 Висновок Головного науково-експертного управління 22.02.2006 Порівняльна таблиця (з пропозиціями Президента України) 22.02.2006 Текст статей законопроекту з пропозиціями Президента 22.02.2006

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Вручено для ознайомлення (06.10.2004)

До №5357 від 05.01.2006 р., внесений Президентом України

вісновок

на Пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

(реєстрац. № 5357) Президент України не погоджується підписати Закон України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” і вносить до нього свої зауваження. Так, Президент зауважує, що законом пропонується викласти у новій редакції визначення термінів “місце перебування” та “реєстрація” із застосуванням таких додаткових термінів, як “переважне перебування” та “місце переважного знаходження”. Президент вважає, що запропоновані Законом зміни викладено без урахування положень Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, який набрав чинність 1 січня 2006 року. Вище означений Закон України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” статтею 8 передбачає здійснення реєстрації переважного місця знаходження бездомних громадян за юридичною адресою спеціалізованого закладу, який здійснює облік бездомних громадян, або інших закладів для цієї категорії осіб. Натомість, Президент зауважує, що відповідно до абзацу 9 частини 1 статті 2 цього Закону переважним місцем знаходження бездомного і безпритульного є адміністративно – територіальна одиниця, на території якої особа проживає. Виходячи із зазначеного, Президент пропонує:

  • усунути розбіжності між Законом України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та Законом України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, враховуючи, що Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” не визначає термінів “переважне перебування” та “місце переважного знаходження”.
  • викласти абзац третій статті 1 Закону України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” у такій редакції:

“реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання чи місце перебування із зазначенням адреси житла, або місця переважного знаходження особи, або адреси спеціалізованого закладу, який здійснює облік бездомних громадян, або інших закладів для цієї категорії осіб та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації”. Ознайомившись із пропозиціями Президента України та аргументацією щодо необхідності їх реалізації, вважаємо їх слушними. Так, Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” не визначає терміну “переважне перебування” та “місце переважного знаходження”, а визначає “місце перебування” та “місце проживання” (абзац 3-4 частини 1 статті 3). Натомість у Законі України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” при визначенні терміну “реєстрація” вживається поняття місця переважного знаходження. З огляду на це на нашу думку термінологічного слід узгодити ці поняття з урахуванням того, що згідно вище означеного Закону місце перебування територіально і строково регламентоване, а відповідно до абзацу 9 частини1 статті 2 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” переважне місце знаходження бездомного і безпритульного визначається територіально, а не строково.   Виходячи із зазначеного, вважаємо, що Пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” доцільно підтримати, а також при доопрацюванні Закону врахувати зауваження Управління.   Керівник Головного науково-експертного управління                                         А. Мацюк Зав. від.: В. Третьякова Вик.: М. Лубська

Таблиця поправок до проекту Закону України

Про внесення доповнень до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Автор(и): Народний депутат України Черновецький Л.М.
Автори остаточної редакції: Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Дата розгляду в комітеті: 08.11.2005
 

Чинна редакція

Пропонована редакція

Закон України

Про внесення доповнень до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Верховна Рада України постановляє:I. До Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (Відомості Верховної Ради України, № 15, ст. 232) внести такі доповнення: Верховна Рада України постановляє:1. Абзаци четвертий і сьомий статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” ( Відомості Верховної Ради України,  2004 р., № 15, ст. 232 )  викласти в такій редакції:
1. Абзац четвертий статті 3 викласти у такій редакції:  
„місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає або переважно перебуває строком менше шести місяців на рік;”. „місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає або переважно перебуває строком менше шести місяців на рік”;
2. Абзац сьомий статті 3 викласти у такій редакції:  
„реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла або місця переважного знаходження особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації”. „реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла або місця переважного знаходження особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації”.
II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування. 2. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Пояснювальна записка

До проекту Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

(на заміну раніше поданого, реєстр. № 5357 від 05.04.2004)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону 11 грудня 2003 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. Цей Закон є серйозним проривом у законодавстві у сфері забезпечення конституційних прав та законних інтересів громадян України без будь-якого винятку. Але, на жаль, норми цього Закону не узгоджуються з нормами інших законодавчих актів відносно прав осіб, що не мають постійного місця проживання. Зазначений Закон не визначає права осіб, що не мають постійного місця проживання, відносно їх реєстрації за місцем перебування та отримання паспорта громадянина України. А таких людей в Україні значна кількість. Вони та їх діти фактично позбавлені конституційного захисту та піклування. Вони повністю безправні. І допомогти їм можна тільки двома способами: 1) християнською участю у їх долях, реальною і адресною допомогою; 2) вдосконаленням чинного законодавства. Відповідно до запропонованих змін, абзац четвертий статті 3 „Визначення термінів” передбачається у такій редакції: місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає або переважно перебуває строком менше шести місяців на рік;” Запропонована норма при реєстрації особи за місцем переважного перебування законодавчо урівнює місце переважного перебування особи з місцем її проживання. Таким чином, особи, що не мають постійного місця перебування, будуть зареєстровані, тобто будуть обліковані державою, і це місце буде занесено до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів. За цих обставин найбільш соціально незахищений прошарок нашого суспільства матиме змогу стати його частиною з узаконенням його прав та обов’язків. А це конкретні люди з загального поняття „народ”. У зв’язку з цим абзац сьомий цієї ж статті „Визначення термінів” дає таке поняття „реєстрації”: реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла або місця переважного знаходження особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації;” Даний Закон, до якого пропонуються доповнення, дає загальний напрямок закріплення реалізації конституційних прав громадян щодо свободи пересування та перебування в Україні. На основі даного Закону прийматимуться нові, більш „профільні” закони, які конкретизуватимуть права громадян щодо реєстрації та забезпечення паспортами. Але саме тому, що точність наступних законів залежить від точності зазначених в даному Законі понять та термінів, і пропонуються дані доповнення. 2 квітня 2004 р., відбулися комітетські слухання з питань механізму реалізації зазначеного Закону України. Симптоматичним є той факт, що жоден представник міністерств та відомств у своєму виступі не торкнувся цієї трагічної для суспільства теми – подальшої долі бездомних та безпритульних громадян України. Це ще раз доводить, що для виконавчої влади ця проблема нецікава. Тому саме ми, народні депутати, повинні вдосконалювати цей безумовно видатний, демократичний Закон, робити його положення нормами прямої дії. 2. Мета та завдання запропонованого проекту Закону Метою законопроекту є приведення норм законодавства у відповідність до інтересів найбільш незахищеної верстви суспільства, реалій сьогодення та для забезпечення прав осіб, що не мають певного місця проживання. 3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону За своєю структурою законопроект є законодавчою ініціативою щодо внесення змін до конкретних норм Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання Зазначені правовідносини врегульовані Цивільним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, Постановою Верховної Ради України „Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження” № 2503-XII від 26.06.1992, наказом МВС України „Про затвердження Інструкції щодо правил та порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України”     № 316 від 17.08.1994. 5. Фінансово-економічне обґрунтування Прийняття запропонованого Закону не викличе додаткових видатків з Державного бюджету України. 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону Прийняття Закону матиме лише позитивні наслідки, тому що цивілізована і справедлива норма права завжди сприяє розвитку сталих суспільних відносин, є ознакою турботи держави про соціально незахищених людей, є ще одним кроком для розбудови правової держави. Можна сказати, що Закон тільки-но прийнято, тому не треба зараз вносити до нього зміни та доповнення. Можна казати про моніторинг його виконання і подальше вдосконалення. Але сотні тисяч так званих „бомжів” з їх дітьми існують поряд з нами сьогодні. А законодавча допомога їм потрібна була ще позавчора. Закони бувають видатні, як цей, до речі. Закони бувають і мертвонароджені. Так от, видатні закони молодої держави є живим організмом, який вимагає розвитку та вдосконалення. Тільки „мертві” законодавчі акти не потребують змін та доповнень. Прошу  народних депутатів підтримати мій законопроект. Народний депутат України                                                                                     Л.М.Черновецький

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

№ 103   від  23.02.2006 17:24:55     (9 сесія  4 скликання) Поіменне голосування  про повернення до розгляду Закону України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”  (№5357)

За – 218   Проти – 0   Утрималися – 1   Не голосували – 181   Всього – 400

Рішення не прийнято

Фракція Партії регіонів Регіони України

Кількість депутатів – 60

За – 37   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 22   Відсутні – 1

Авраменко В.Ф. За Антемюк В.Д. За
Байсаров Л.В. Не голосував Бахтеєва Т.Д. Не голосувала
Богатирьова Р.В. Не голосувала Бронніков В.К. За
Васильєв О.А. За Вернидубов І.В. Не голосував
Гапочка М.М. За Горбаль В.М. За
Демьохін В.А. За Добкін М.М. Не голосував
Засуха Т.В. Не голосувала Звягільський Ю.Л. Відсутній
Зубанов В.О. За Ісаєв Л.О. За
Калетнік Г.М. За Кальніченко І.В. За
Кириченко Л.Ф. За Кисельов О.В. За
Клімов Л.М. Не голосував Клюєв А.П. За
Комар М.С. За Корсаков О.Я. За
Круглов М.П. Не голосував Ландик В.І. За
Лапін Є.В. За Ларін С.М. За
Лелюк О.В. За Лєщинський О.О. За
Лісін М.П. Не голосував Макеєнко В.В. За
Матвійчук Е.Л. Не голосував Наконечний В.Л. Не голосував
Панасовський О.Г. Не голосував Пеклушенко О.М. За
Пєхота В.Ю. За Писарчук П.І. За
Плохой І.І. За Потапов В.І. За
Рибак В.В. Не голосував Римарук О.І. За
Салигін В.В. Не голосував Самофалов Г.Г. За
Сандлер Д.М. За Сафіуллін Р.С. Не голосував
Святаш Д.В. Не голосував Сівкович В.Л. За
Скудар Г.М. Не голосував Слаута В.А. Не голосував
Стоян О.М. Не голосував Сулковський П.Г. За
Сухий Я.М. За Турманов В.І. За
Хара В.Г. Не голосував Хомутиннік В.Ю. Не голосував
Царьов О.А. За Чорновіл Т.В. За
Шкіря І.М. За Янковський М.А. Не голосував

Фракція комуністів

Кількість депутатів – 56

За – 2   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 54   Відсутні – 0

Александровська А.О. Не голосувала Алексєєв І.В. За
Анастасієв В.О. Не голосував Анісімов В.О. Не голосував
Аніщук В.В. Не голосував Бабурін О.В. Не голосував
Бондарчук О.В. Не голосував Борщевський В.В. Не голосував
Буждиган П.П. Не голосував Буйко Г.В. Не голосував
Герасимов І.О. Не голосував Гінзбург О.П. Не голосувала
Гмиря С.П. Не голосував Голуб О.В. Не голосував
Грач Л.І. Не голосував Грачев О.О. Не голосував
Гуренко С.І. Не голосував Доманський А.І. Не голосував
Дорогунцов С.І. Не голосував Заклунна-Мироненко В.Г. Не голосувала
Катушева З.Г. Не голосувала Кравченко М.В. Не голосував
Крючков Г.К. Не голосував Кухарчук М.А. Не голосував
Лещенко В.О. Не голосував Лобода М.В. Не голосував
Маркуш М.А. Не голосувала Масенко О.М. Не голосував
Матвєєв В.Г. Не голосував Матвєєв В.Й. Не голосував
Мигович І.І. Не голосував Мироненко В.А. Не голосував
Мішура В.Д. Не голосував Наливайко А.М. Не голосував
Новак В.М. Не голосував Носенко М.П. Не голосував
Оплачко В.М. Не голосував Оржаховський А.В. Не голосував
Парубок О.Н. Не голосував Петренко В.С. Не голосував
Петров В.Б. Не голосував Полііт А.А. Не голосував
Пономаренко Г.Г. Не голосував Пузаков В.Т. Не голосував
Пхиденко С.С. Не голосував Родіонов М.К. Не голосував
Самойлик К.С. Не голосувала Симоненко П.М. Не голосував
Сімонов В.Д. Не голосував Сіренко В.Ф. Не голосував
Соломатін Ю.П. Не голосував Ткаченко О.М. Не голосував
Цибенко П.С. Не голосував Челноков С.Д. За
Чичканов С.В. Не голосував Шульга М.О. Не голосував

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

Кількість депутатів – 42

За – 26   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 16   Відсутні – 0

Абдуллін О.Р. За Баграєв М.Г. Не голосував
Білорус О.Г. За Бірюк Л.В. За
Бондаренко О.Ф. Не голосувала Борзих О.І. За
Буряк О.В. За Буряк С.В. Не голосував
Васадзе Т.Ш. Не голосував Веревський А.М. За
Волинець М.Я. Не голосував Гладій М.В. За
Губський Б.В. Не голосував Єдін О.Й. За
Зубець М.В. За Зубов В.С. За
Кеменяш О.М. За Кирильчук Є.І. Не голосував
Константинов Є.С. Не голосував Корж В.Т. За
Крук Ю.Б. Не голосував Кузьменко П.П. Не голосував
Левцун В.І. Не голосував Лукашук О.Г. За
Лук’яненко Л.Г. Не голосував Омельченко Г.О. За
Онопенко В.В. За Осика С.Г. Не голосував
Сас С.В. Не голосував Сватков Л.Б. За
Семинога А.І. За Сігал Є.Я. Не голосував
Сінченко С.Г. Не голосував Сушкевич В.М. За
Таран В.В. За Федорчук Я.П. За
Фельдман О.Б. За Хмельницький В.І. За
Чичков В.М. За Шевчук С.В. За
Шкіль А.В. За Яворівський В.О. За

Фракція  Наша Україна

Кількість депутатів – 41

За – 25   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 16   Відсутні – 0

Беспалий Б.Я. За Бичков С.А. За
Григорович Л.С. За Гуменюк О.І. За
Довгий Т.О. Не голосував Жижко С.А. За
Зімін О.П. Не голосував Іванчо І.В. Не голосував
Кармазін Ю.А. Не голосував Катеринчук М.Д. За
Келестин В.В. Не голосував Ключковський Ю.Б. За
Козаченко О.О. За Король В.М. Не голосував
Корчинський А.І. Не голосував Круць М.Ф. Не голосував
Кульчинський М.Г. За Лебедівський В.А. За
Литвин В.В. Не голосував Ляпіна К.М. За
Мартиненко М.В. Не голосував Мойсик В.Р. Не голосував
Одайник М.М. За Омельченко О.О. За
Оробець Ю.М. Не голосував Пак В.П. За
Полянчич М.М. Не голосував Ружицький А.М. За
Слабенко С.І. За Сокирко М.В. Не голосував
Стретович В.М. За Ульянченко В.І. Не голосувала
Усаченко Л.М. За Устенко О.А. За
Фіалковський В.О. За Цехмістренко В.Г. Не голосував
Черновецький Л.М. За Чечель М.Й. За
Шкляр В.Б. За Шпиг Ф.І. За
Ющенко П.А. За    

Фракція Народної Партії

Кількість депутатів – 41

За – 23   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 16   Відсутні – 2

Андресюк Б.П. За Бандурка О.М. Не голосував
Біловол О.М. Не голосував Бойко В.О. За
Ващук К.Т. За Галієв Е.Е. За
Гіршфельд А.М. За Гуров В.М. Не голосував
Євдокимов В.О. За Єремеєв І.М. За
Заічко В.О. Не голосував Зарубінський О.О. Не голосував
Каденюк Л.К. За Калінчук В.А. За
Касьянов С.П. За Косінов С.А. Не голосував
Льовін А.І. За Майстришин В.Я. За
Мартиновський В.П. Не голосував Надрага В.І. За
Олуйко В.М. Не голосував Плютинський В.А. Не голосував
Поплавський М.М. Відсутній Правденко С.М. Не голосував
Развадовський В.Й. Не голосував Райков Б.С. За
Ратушняк С.М. Відсутній Рішняк І.М. За
Савицький В.В. За Салмін О.В. За
Самоплавський В.І. Не голосував Сятиня М.Л. За
Терещук С.М. Не голосував Толочко П.П. Не голосував
Фоменко К.О. Не голосувала Шевченко О.О. За
Шершун М.Х. За Шпак В.Ф. За
Юхновський О.І. Не голосував Ярославський О.В. За
Ярославський О.В. За    

Позафракційні

Кількість депутатів – 35

За – 5   Проти – 0   Утрималися – 1   Не голосували – 12   Відсутні – 17

Акопян В.Г. Відсутній Беспалов О.П. Не голосував
Бубка С.Н. Відсутній Волков О.М. Відсутній
Горбатов В.М. Не голосував Гошовський В.С. Відсутній
Деркач Л.В. Не голосував Дзонь В.М. За
Димінський П.П. Відсутній Дубицький В.В. Відсутній
Каратуманов О.Ю. За Кириллов В.Д. Відсутній
Кіроянц С.Г. Відсутній Косьяненко О.В. Відсутній
Литвин В.М. Не голосував Мартинюк А.І. Не голосував
Марченко О.В. Відсутній Миримський Л.Ю. Відсутній
Мокроусов А.О. За Мусіяка В.Л. Утримався
Насалик І.С. Відсутній Олійник Б.І. Відсутній
Петров О.В. За Поліщук К.А. Не голосував
Пустовойтенко В.П. За Ратушний М.Я. Не голосував
Ременюк О.І. Відсутній Руденко Г.Б. Не голосував
Рябіка В.Л. Відсутній Супрун Л.П. Не голосувала
Татусяк С.П. Не голосував Тягнибок О.Я. Відсутній
Цибулько В.М. Не голосував Цкітішвілі Е.О. Відсутній
Шведенко М.М. Не голосував    

Фракція Соціалістичної партії України

Кількість депутатів – 29

За – 20   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 7   Відсутні – 2

Бойко В.С. Відсутній Бокий І.С. За
Вернигора Л.М. Не голосував Вінський Й.В. За
Гадяцький Л.М. За Гайдош І.Ф. За
Гармаш Г.Ф. Не голосувала Грязєв А.Д. За
Дашутін Г.П. За Деркач А.Л. Не голосував
Карнаух М.В. За Клименко А.В. За
Малиновський О.П. За Матвієнков С.А. Відсутній
Мельник М.Є. За Мельничук М.В. Не голосував
Мордовець Л.М. За Мороз О.О. За
Мухін В.В. За Рудковський Д.О. За
Рудьковський М.М. За Садовий М.І. За
Сергієнко Л.Г. За Співачук В.Л. Не голосував
Сподаренко І.В. За Степанов М.В. Не голосував
Тимошенко В.А. Не голосував Філіндаш Є.В. За
Шибко В.Я. За    

Група Народного блоку Литвина

Кількість депутатів – 22

За – 22   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 0   Відсутні – 0

Бауер М.Й. За Бондаренко Г.І. За
Горбачов В.С. За Давидова Л.І. За
Драчевський В.В. За Задорожній О.В. За
Карпов О.М. За Колоніарі О.П. За
Кукоба А.Т. За Мороз А.М. За
Мхітарян Н.М. За Немировський О.А. За
Нощенко М.П. За Пінчук В.М. За
Полякова Л.Є. За Потебенько М.О. За
Раханський А.В. За Станецький Г.С. За
Стребко С.К. За Чеботарьова Ю.С. За
Чикал А.В. За Шаров І.Ф. За

Фракція Соціал-демократичної партії України (о)

Кількість депутатів – 19

За – 8   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 11   Відсутні – 0

Блохін О.В. За Борзов В.П. Не голосував
Воюш В.Д. Не голосував Гавриш С.Б. За
Грановський О.Г. Не голосував Заєць В.В. За
Іоффе Ю.Я. Не голосував Кравчук Л.М. За
Мазуренко В.І. Не голосував Місюра В.Я. Не голосував
Писаренко А.Г. Не голосував Подобєдов С.М. Не голосував
Прошкуратова Т.С. За Суркіс Г.М. За
Фікс Є.З. Не голосував Царенко О.М. За
Шепетін В.Л. Не голосував Шурма І.М. За
Шуфрич Н.І. Не голосував    

Фракція Української Народної Партії

Кількість депутатів – 18

За – 14   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 4   Відсутні – 0

Асадчев В.М. За Бартків В.П. Не голосував
Гудима О.М. Не голосував Джоджик Я.І. Не голосував
Драч І.Ф. За Загрева Б.Ю. За
Заєць І.О. За Костенко Ю.І. За
Манчуленко Г.М. За Мовчан П.М. За
Олексіюк С.С. Не голосував Павличко Д.В. За
Плющ І.С. За Слободян О.В. За
Ступак В.Ф. За Томич І.Ф. За
Хмара С.І. За Ширко Ю.В. За

Фракція Партії промисловців і підприємців України

Кількість депутатів – 16

За – 6   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 8   Відсутні – 2

Альошин В.Б. Не голосував Антоньєва Г.П. Відсутня
Бастрига І.М. Не голосував Веретенников В.О. За
Горлов Г.В. Не голосував Гуреєв В.М. За
Довгий С.О. Не голосував Жулинський М.Г. За
Заплатинський В.М. Не голосував Кафарський В.І. Не голосував
Майко В.І. За Матвієнко П.В. Не голосував
Нечипорук В.П. Не голосував Оніщук М.В. За
Резнік І.Й. Відсутній Юхновський І.Р. За

Фракція Народного Руху України

Кількість депутатів – 16

За – 10   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 6   Відсутні – 0

Глухівський Л.Й. За Давимука С.А. Не голосував
Джемілєв М. . За Діденко Ю.В. За
Кендзьор Я.М. За Кобець О.С. За
Коваль В.С. За Костинюк Б.І. За
Криворучко Ю.З. Не голосував Поживанов М.О. Не голосував
Ситник К.М. За Танюк Л.С. Не голосував
Ткаленко О.С. Не голосував Удовенко Г.Й. За
Чорноволенко О.В. Не голосував Чубаров Р.А. За

Фракція політичної партії ВІДРОДЖЕННЯ

Кількість депутатів – 16

За – 13   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 2   Відсутні – 1

Астров–Шумілов Г.К. За Будаг’янц М.А. Не голосував
Гаврилюк В.В. За Кіссе А.І. За
Климпуш О.Д. За Козловський А.М. За
Колісник М.Д. За Коновалюк В.І. Відсутній
Кузьмук О.І. За Мельников М.П. Не голосував
Мовчан В.П. За Поровський М.І. За
Сміяненко І.М. За Солошенко М.П. За
Франчук А.Р. За Франчук І.А. За

Фракція політичної партії Реформи і Порядок

Кількість депутатів – 15

За – 7   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 7   Відсутні – 1

Бойко Ю.А. Не голосував Бондаренко В.Д. Не голосував
Гаврилюк І.Я. Не голосував Гірник Є.О. Не голосував
Гринів І.О. Не голосував Жеваго К.В. Відсутній
Косів М.В. Не голосував Осташ І.І. Не голосував
Сабашук П.П. За Соболєв С.В. За
Стецьків Т.С. За Трофименко В.В. За
Філенко В.П. За Челомбітко І.В. За
Черняк В.К. За    

ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про внесення доповнень до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:   I. До Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (Відомості Верховної Ради України, № 15, ст. 232) внести такі доповнення: 1. Абзац четвертий статті 3 викласти у такій редакції: „місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає або переважно перебуває строком менше шести місяців на рік;”. 2. Абзац сьомий статті 3 викласти у такій редакції: „реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла або місця переважного знаходження особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації”. II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Проект Внесений народним депутатом України Л.М.Черновецьким (в/о 212)

(на заміну раніше поданого, р. № 5357 від 05.04.2004)

Вернуться к законопроектам