Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О пожарной безопасности"

Номер, дата реєстрації: 6123 від 08.09.2004
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: Проект Закону 07.09.2004
Подання 07.09.2004
Пояснювальна записка 07.09.2004
Порівняльна таблиця 07.09.2004
Авторський колектив 07.09.2004
Документи, пов’язані із роботою над законопроектом: Висновок Головного науково-експертного управління 05.10.2004

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Заслухано та знято з розгляду
Останній етап проходження: Проект не прийнято (15.11.2005)

 

Зв’язані законопроекти

Номер реєстрацiї 6123/П
Дата реєстрацiї 13.04.2005
Назва законопроекту Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про пожежну безпеку”

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пожежну безпеку” (щодо впорядкування діяльності у сфері пожежної безпеки)

(реєстр.  № 6123 від 08.09.2004 р., внесений народним депутатом України Л.Черновецьким)

У даному проекті містяться пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про пожежну безпеку” із  метою впорядкування діяльності у сфері  пожежної безпеки.  Вони (пропозиції), зокрема,  спрямовані на уточнення положень, що стосуються:  розмежування компетенції  в галузі пожежної   безпеки; обов‘язків підприємств, організацій та установ щодо забезпечення пожежної безпеки, дотримання вимог  при проектуванні, будівництві та реконструкції об‘єктів виробничого  та іншого призначення; відповідальності та вирішення спорів у даній сфері суспільних відносин тощо.

До змісту даного проекту є наступні зауваження.

Вважаємо, що положення проекту (пункт 2 частини І), що стосуються визначення повноважень центральних органів виконавчої влади в галузі пожежної безпеки  з питань організації й проведення роботи з підвищення обізнаності населення у правилах пожежної безпеки, доцільніше було б використати не у статті 3 “Розмежування компетенції в галузі пожежної безпеки” Закону України “Про пожежну безпеку”, а у його (Закону) статті 8, яка безпосередньо регламентує питання  організації вивчення правил пожежної безпеки.

У пунктах 4 та 5 частини 1 проекту слід узяти до уваги, що стаття 5 Закону України “Про пожежну безпеку” стосується обов’язків підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки, а тому запропонована участь у реалізації цих обов‘язків органів державного пожежного нагляду  виглядає необґрунтованою (утворюється ситуація, коли той, хто зробив певну роботу, потім сам себе контролює). Зауважимо, що органи державного контролю й так мають достатньо впливу на організацію і здійснення підприємствами, установами та організаціями заходів із пожежної безпеки. Зокрема, вони встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів із питань пожежної безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють типові документи з цих питань; здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки керівниками центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ та організацій, а також громадянами тощо (стаття 7 Закону України “Про пожежну безпеку”).

Не доцільним убачається виносити на законодавчий рівень вирішення питання щодо встановлення періодичності перевірок певних об‘єктів (пункт 7 частини 1 проекту).  Це має здійснюватися із врахуванням потреб практики відповідними органами. На даний час періодичність обстеження об‘єктів, про які йдеться у даному пункті проекту, регламентується Настановою з організації роботи органів державного пожежного нагляду, що затверджена  наказом Міністерства внутрішніх справ від 15.01.2001р. №28.

У пункті 11 частини 1 проекту слід врахувати, що органи  державного пожежного нагляду, окрім планових перевірок, час проведення яких узгоджується з власниками об‘єктів,  можуть проводити оперативні перевірки  (зокрема, на підставі інформації правоохоронних органів, повідомлень громадян тощо), про  які  не завжди можливо  попереджувати власників об‘єктів.

Положення пункту 13 частини 1 проекту, які стосуються статті 8 Закону України “Про пожежну безпеку”,  за своїм змістом не пов‘язані   із  зазначеною статтею.  Доцільно або вилучити з проекту ці положення, або відповідним чином  редакційно опрацювати.

При подальшому опрацюванні пункту 15 частини 1 проекту слід врахувати, що експертиза проектів підприємств щодо пожежної безпеки  може здійснюватися у складі комплексної державної експертизи проектів будівництва, показники вартості  якої установлюються у певному порядку (зокрема, наказом Держбуду України від 07.05..02 № 88 “Про затвердження показників вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва”).

Неприйнятним є положення пункту 17 частини 1 проекту, за якою “Дія постанови про застосування попереджувальних заходів призупиняється у разі її оскарження у суді або у прокурора або у вищестоящому органі державного пожежного нагляду до закінчення розгляду спору”. Тут не враховано, що поки спір буде розглядатися може виникнути пожежа із-за не усунення порушень правил пожежної безпеки, на які звертали увагу органи державного пожежного нагляду.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути взятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Керівник Головного управління                            А.Мацюк

Вик. Єрофеєв М.І., 235-79-00;
Рибачек В.К., 235- 96-28;

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про пожежну безпеку” (щодо впорядкування діяльності у сфері пожежної безпеки)

Чинна редакція

 

Пропонована редакція

Стаття 3. Розмежування компетенції в галузі пожежної безпеки

Частина 1, абзац 3.

Розробка та затвердження державних стандартів, норм і правил пожежної безпеки.

Стаття 3. Розмежування компетенції в галузі пожежної безпеки

Частина 1, абзац 3.

Розробка та затвердження державних стандартів, норм і правил пожежної безпеки разом з відповідними науковими та проектними інститутами, зацікавленими міністерствами і відомствами.

організація і проведення роботи з підвищення обізнаності населення у правилах пожежної безпеки.

Стаття 4. Обов’язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки

Частина 1, абзац 2.

Забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежної охорони населених пунктів і об`єктів, координує діяльність міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади з питань удосконалення пожежної охорони.

Стаття 4. Обов’язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки

Частина 1, абзац 2.

Забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежної охорони населених пунктів і об`єктів, координує діяльність міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади з питань удосконалення пожежної охорони, проводить безкоштовну роз’яснювальну роботу щодо запобігання виникненню пожеж, загибелі та травмам у них людей

Стаття 5. Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки

Частина 1, абзац 2.

Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі – власники), а також орендарі зобов’язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

Частина 1, абзац 3.

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

Частина 5.

На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія.

Стаття 5. Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки

Частина 1, абзац 2.

Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі – власники), а також орендарі зобов’язані:

разом з працівниками державного пожежного нагляду розробляти комплекс заходів забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

Частина 1, абзац 3.

разом з органами державного пожежного нагляду відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, які діють в межах підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності), здійснювати постійний контроль за їх дотриманням”.

Частина 5.

На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік за рішенням адміністрації чи трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія.

Стаття 7. Державний пожежний нагляд.

Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:

абзац 4.

На об’єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян”

Частина 5, абзац 6.

- проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки.

Державні інспектори з пожежного нагляду мають право:

Частина 7, пункт 1.

Проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення матеріали та інформацію.

Частина 7, пункт 2, абзац 2.

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі, або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт;

Стаття 7. Державний пожежний нагляд.

Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:

абзац 4.

На об’єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян. Обстеження цих об’єктів, які не належать до об’єктів підвищеної небезпеки, проводяться один раз на три роки”.

Частина 5, абзац 6.

проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки, а також роз’яснювальну роботу щодо запобігання пожежам, загибелі та травмуванню у них людей.

Державні інспектори з пожежного нагляду мають право:

Частина 7, пункт 1.

Проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення матеріали та інформацію, а також проводити роз’яснювальну роботу щодо запобігання пожежам, загибелі та травмуванню у них людей.

Частина 7, пункт 2, абзац 2.

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює реальну загрозу виникнення пожежі, або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт;

Частина 6.

Право на проведення перевірки підприємства (установи, організації) надається лише у тому разі, коли суб’єкту перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів надіслано письмове повідомлення та припис на право перевірки із зазначенням дати та виду перевірки.

Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки
У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання дій на випадок пожежі.
У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов’язані за місцем проживання організовувати навчання населення правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.
Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення, затверджуваного Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Перелік посад і порядок організації навчання визначаються Кабінетом Міністрів України.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.
Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки, попередження пожеж та нещасних випадків на них.

Співробітники державного пожежного нагляду організовують та проводять роботу щодо запобігання пожежам, загибелі та травмуванню у них людей.
У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання дій на випадок пожежі.
У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов’язані за місцем проживання організовувати навчання населення правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.
Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення, затверджуваного Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Перелік посад і порядок організації навчання визначаються Кабінетом Міністрів України.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.
Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення

абзац 3

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих та інших об’єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

абзац 7.

Експертиза проектів щодо пожежної безпеки та видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці органи також беруть участь у прийнятті об’єктів в експлуатацію.

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення

абзац 3

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих та інших об’єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень зі зміною їх функціонального призначення без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

У випадку коли не міняється функціональне призначення орендованих приміщень, дозвіл державним пожежним наглядом не оформлюється.

абзац 7.

Експертиза проектів щодо пожежної безпеки та протипожежного стану приміщень, об’єктів, а також видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється органами державного пожежного нагляду безкоштовно в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Ці органи також беруть участь у прийнятті об’єктів в експлуатацію.

Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.

ч. 3. Максимальний розмір штрафу у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, установи, організації.

Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.

ч. 3 виключити

Стаття 37. Порядок вирішення спорів.

Спори з питань пожежної безпеки вирішуються органами виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування та органами державної пожежної охорони згідно з їх компетенцією, судом.
Спори з питань застосування протипожежних вимог стандартів, норм і правил вирішуються органами, що затвердили ці стандарти, норми і правила, разом з органами державної пожежної охорони.
Питання, пов’язані із знесенням, перенесенням, переплануванням будівель, побудованих з порушенням вимог пожежної безпеки, вирішуються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, судом.

Стаття 37. Порядок вирішення спорів.

Спори з питань пожежної безпеки вирішуються органами виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування та органами державної пожежної охорони згідно з їх компетенцією, судом.
Спори з питань застосування протипожежних вимог стандартів, норм і правил вирішуються органами, що затвердили ці стандарти, норми і правила, разом з органами державної пожежної охорони.
Питання, пов’язані із знесенням, перенесенням, переплануванням будівель, побудованих з порушенням вимог пожежної безпеки, вирішуються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, судом.
Дія постанови про застосування запобіжних заходів призупиняється у разі її оскарження у суді, у прокурора або у вищестоящому органі державного пожежного нагляду до закінчення розгляду спору.

 

Народний депутат України

 

Л.М.Черновецький

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пожежну безпеку” (щодо впорядкування діяльності у сфері пожежної безпеки)

1. Обґрунтування необхідності внесення змін до Закону

Забезпечення пожежної безпеки – одна з важливих функцій держави, оскільки пожежі тягнуть за собою загибель і травмування людей, знищення національного багатства та навколишнього середовища. Функціонування державної системи пожежної безпеки ще не відповідає її призначенню. Покращення її роботи в певній мірі залежить від удосконалення законодавства.

Прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пожежну безпеку” сприятиме вирішенню задач державної системи пожежної безпеки.

2. Цілі і завдання законопроекту

Даний законопроект направлений на забезпечення конституційних прав фізичних і юридичних осіб на захист від пожежної небезпеки, приведення у відповідність до вимог Конституції окремих положень Закону України “Про пожежну безпеку”, посилення вимог до посадових осіб органів державного пожежного нагляду щодо дотримання чинного законодавства з пожежної безпеки.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Доповненнями до ст.ст. 3 і 4 Закону пропонуються заходи з покращення роботи органів державного пожежного нагляду із розробки та затвердження державних стандартів, норм і правил пожежної безпеки. Пропонується залучати до їх розробки відповідні наукові та проектні інститути, зацікавлені міністерства та відомства. Цим буде досягнута наукова обґрунтованість прийнятих державних стандартів, норм і правил пожежної безпеки, їх об`єктивність і неупередженість.

Зазначеними доповненнями органи державного пожежного нагляду зобов`язуються проводити на безкоштовній основі роз`яснювальну роботу серед населення щодо запобігання виникненню пожеж, загибелі та травмам у них людей, оскільки на першому місці у роботі цих органів повинна бути профілактика пожеж, загибелі та травмування у них людей.

Стаття 7 Закону доповнюється більш детальним визначенням обставин, за яких державні інспектори з пожежного нагляду мають право перевіряти та припиняти чи забороняти роботу підприємств, організацій, установ, їх філій та відділень.

Насамперед порушення правил пожежної безпеки, що тягне за собою припинення чи заборону роботи підприємства, організації чи установи, повинно створювати реальну загрозу виникнення пожежі або перешкоджати її гасінню та евакуації людей. В противному разі інспектор держпожнагляду може прийняти рішення про припинення чи заборону роботи суб`єкта перевірки при незначних порушеннях правил пожежної безпеки і завдати істотної шкоди його підприємницькій діяльності.

Суттєво буде захищати права суб`єктів підприємницької діяльності і запропонована нова частина 6 статті 7 Закону, яка передбачає, що право на проведення перевірки підприємства (установи, організації) надається лише у тому разі, коли суб`єкту перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів надіслано письмове повідомлення та припис на право перевірки з зазначенням виду та дати її проведення.

В законопроекті також пропонується виключити оплату послуг органам державного пожежного нагляду за проведення ними експертизи проектів щодо пожежної безпеки, протипожежного стану приміщень, об’єктів та видачу дозволу на початок роботи підприємств. Адже це основні види діяльності цього державного органу і повинні здійснюватися безкоштовно, а оплачуються тільки додаткові послуги. Наявність оплати послуг приводить до зловживання посадовими особами органів державного пожежного нагляду, котрі нав`язують підприємцям ряд платних послуг, своїм службовим станом.

Суперечить діючому законодавству про адміністративні порушення положення ч. 3 статті 35 Закону, яким максимальний розмір штрафу за порушення вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду установлений в межах двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, установи та організації.

Але за такі дії передбачена адміністративна відповідальність (ст. 188-8 КУпАП), що передбачає накладення штрафу на посадових осіб – від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому, даним законопроектом пропонується вилучити ч. 3 ст. 35 Закону, як таку, що суперечить діючому законодавству.

Законопроектом також пропонується статтю 37 Закону доповнити частиною 4, згідно з якою дія постанови органів державного пожежного нагляду про застосування запобіжних заходів призупиняється у разі її оскарження у суді, у прокурора або у вищестоящому органі державного пожежного нагляду до закінчення розгляду спору. Це забезпечить реальний захист прав юридичних та фізичних осіб.

4. Фінансово-економічне обґрунтування реалізації законопроекту

Видатків з Державного бюджету України прийняття цього Закону не потягне.

5. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття змін до Закону

Прийняття Верховною Радою України Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пожежну безпеку” надасть можливість підвищити ефективність діяльності суб`єктів системи забезпечення пожежної безпеки. Відповідальність осіб, винних у порушенні правил та вимог пожежної безпеки буде визначатися відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Народний депутат України                                                                      Л.М.Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про пожежну безпеку” (щодо впорядкування діяльності у сфері пожежної безпеки)

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про пожежну безпеку” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 5, ст. 21 – ВВР, 2002, № 10, ст. 95) такі зміни:

1) абзац 3 частини першої статті 3 доповнити словами: „разом з відповідними науковими та проектними інститутами, зацікавленими міністерствами і відомствами”;

2) статтю 3 доповнити абзацом „організація і проведення роботи з підвищення обізнаності населення у правилах пожежної безпеки”;

3) абзац другий частини першої статті 4 доповнити словами: „проводить безкоштовну роз’яснювальну роботу щодо запобігання виникненню пожеж, загибелі та травмам у них людей”;

4) абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції: „Разом з працівниками державного пожежного нагляду розробляти комплекс заходів забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід”;

5) абзац третій частини першої статті 5 викласти у такій редакції: „Разом з органами державного пожежного нагляду відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, які діють в межах підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності), здійснюють постійний контроль за їх дотриманням”;

6) перше речення частини п’ятої статті 5 викласти у такій редакції: „На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік за рішенням адміністрації чи трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія”;

7) абзац четвертий статті 7 доповнити реченням „Обстеження цих об’єктів, які не належать до об’єктів підвищеної небезпеки, проводяться один раз на три роки”.

8) абзац шостий частини п’ятої статті 7 доповнити словами „а також роз’яснювальну роботу щодо запобігання пожежам, загибелі та травмуванню у них людей”;

9) пункт перший частини сьомої статті 7 доповнити словами „а також проводити роз’яснювальну роботу щодо запобігання пожежам, загибелі та травмуванню у них людей”;

10) в абзаці другому пункту 2 частини сьомої статті 7 після слів „що створює” ввести слово „реальну”;

11) доповнити статтю 7 частиною шостою такого змісту: „Право на проведення планової чи контрольної перевірки підприємства (установи, організації) надається лише у тому разі, коли суб’єкту перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів надіслано письмове повідомлення та припис на право перевірки із зазначенням дати та виду перевірки”.

Відповідно, частини шосту, сьому, восьму і дев’яту вважати частинами сьомою, восьмою, дев’ятою і десятою;

12) у назві та диспозиції статті 8 після слів „вивчення правил пожежної безпеки” додати слова „попередження пожеж та нещасних випадків на них”;

13) статтю 8 доповнити першим абзацом у такій редакції: „Співробітники державного пожежного нагляду організовують та проводять роботу щодо запобігання пожежам, загибелі та травмуванню у них людей”.

Відповідно, абзаци один-вісім вважати абзацами два-дев’ять;

14) у частині третій статті 10 після слів „оренда будь-яких приміщень” додати слова „із зміною їх функціонального призначення”, далі за текстом.

Доповнити зазначений абзац реченням такого змісту: „У випадку коли не міняється функціональне призначення орендованих приміщень, дозвіл від державного пожежного нагляду не оформлюється”;

15) частину сьому статті 10 викласти у такій редакції: „Експертиза проектів та протипожежного стану підприємств, установ та організацій щодо пожежної безпеки та видача дозволу на початок їх роботи здійснюється органами державного пожежного нагляду безкоштовно в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Ці органи також беруть участь у прийнятті об’єктів в експлуатацію”;

16) частину третю статті 35 виключити;

17) доповнити статтю 37 частиною четвертою у такій редакції: „Дія постанови про застосування попереджувальних заходів призупиняється у разі її оскарження у суді або у прокурора або у вищестоящому органі державного пожежного нагляду до закінчення розгляду спору”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Проект
Внесений народним депутатом України
Черновецьким Л.М.

Вернуться к законопроектам