Проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины

Номер, дата реєстрації: 5744 від 01.07.2004
Номер, дата акту 2853-IV від 08.09.2005
Сесія реєстрації: 5 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань правової політики
Інші комітети: Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: Проект Закону 29.06.2004
Подання 29.06.2004
Пояснювальна записка 29.06.2004
Порівняльна таблиця 29.06.2004
Авторський колектив 29.06.2004
Документи, пов’язані із роботою: Висновок Головного науково-експертного управління 11.08.2004
Зауваження Головного юридичного управління 15.06.2005
Порівняльна таблиця до другого читання 23.06.2005
Текст законопроекту до другого читання 23.06.2005
Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 14.09.2005

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Закон підписано
Останній етап проходження: Повернуто з підписом від Президента (27.09.2005)

 

Зв’язані законопроекти

Номер реєстрацiї 5744/П
Дата реєстрацiї 14.10.2004
Назва законопроекту Проект Постанови про прийняття проекту Закону України про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям)
 

висновок

Головного науково-експертного управління на проект Закону України “Про внесення змін та доповнень до деяких законів України” (щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям) (№ 5744 від 01.07.2004 р.)

Законопроектом пропонується уточнити порядок призначення тимчасової державної допомоги дитині, яку не мають можливість утримувати батьки, передбачений частиною п’ятою статті 181 Сімейного кодексу України. Чинною редакцією цієї частини передбачено, що зазначений порядок визначається Кабінетом Міністрів України. Запропонованою редакцією цієї частини передбачається, що допомога має призначатися у розмірі, визначеному виконавчим документом, що був пред’явлений до виконання у порядку, встановленому чинним законодавством.

На думку Головного науково-експертного управління законодавча пропозиція потребує додаткового узгодження з існуючою системою соціальної підтримки зазначених дітей, яка визначена окремими спеціальними законами України.

Зокрема, відповідно до статті 1 Закону України “Про охорону дитинства” вказані діти визначаються як діти, позбавлені  батьківського піклування і згідно частини третьої статті 24 згаданого закону вони повинні бути передані під опіку і піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім‘ї громадян (прийомні сім‘ї), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне державне утримання.
Водночас, згідно статей 16, 17 і 18 Закону України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”,на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, органами соціального захисту населення призначається допомога у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та  середньомісячним  розміром одержуваних на дитину  аліментів  та  пенсій  за  попередні  шість місяців.
Крім того, Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям”  встановлено порядок надання державної соціальної допомоги сім‘ям, які найменш соціально захищені, в тому числі і малозабезпеченим сім‘ям з дітьми.

Узагальнюючий висновок. За результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання.

Керівник Головного управління                                       А.МАЦЮК

Вик.: В.Тімофеєв, тел. 235-79-07;
Т.Макійчук, тел. 235-79-19.

До № 5744 від 01.07.2004 р.,
н.д. Л.Черновецький

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Частина 5 ст. 181 Сімейного кодексу України:

Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога. Порядок призначення цієї тимчасової державної допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 181 Сімейного кодексу України:

Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається щомісячна тимчасова державна допомога у розмірі, визначеному виконавчим документом, що був пред’явлений до виконання в порядку, встановленому чинним законодавством. Виплата цієї тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, починаючи з наступного місяця від дати виникнення вищезазначених обставин, і проводиться протягом всього часу їх існування. Суми  наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку.

Частина 1 ст. 34 Закону України „Про виконавче провадження„:

Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у випадках:

1) смерті стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення існування сторони – юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;

2) визнання стягувача або боржника недієздатним;

3) проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях;

4) оспорювання боржником виконавчого напису нотаріуса у судовому порядку;

5) прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

6) зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;

7) подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту;

8) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника);

9) сплати боржником або іншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди), коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеціальні права запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати;

10) внесення касаційного подання прокурора на рішення суду;

11) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною четвертою статті 11 цього Закону;

12) виїмки виконавчого документа або виконавчого провадження в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України;

13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;

14) наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, в разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення.

Частина 1 ст. 34 Закону України „Про виконавче провадження„:

Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у випадках:

1) смерті стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення існування сторони – юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;

2) визнання стягувача або боржника недієздатним;

3) проходження боржником строкової військової служби у Збройних силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних силах України або інших військових формуваннях;

4) оспорювання боржником виконавчого напису нотаріуса у судовому порядку;

5) прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

6) зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;

7) подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту;

8) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника);

9) сплати боржником або іншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди), коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеціальні права запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати;

10) внесення касаційного подання прокурора на рішення суду;

11) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною четвертою статті 11 цього Закону;

12) виїмки виконавчого документа або виконавчого провадження в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України;

13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;

14) наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, в разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення;

15) призначення тимчасової державної допомоги відповідно до частини п’ятої статті 181 Сімейного кодексу України.

В абзаці третьому частини другої статті 36 Закону України „Про виконавче провадження„:

у випадках, передбачених пунктами 3, 9, 12, 13 і 14 статті 34, пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8 і 9 статті 35, – до закінчення існування названих обставин;

В абзаці третьому частини другої статті 36 Закону України „Про виконавче провадження„:

 у випадках, передбачених пунктами 3, 9, 12, 13, 14 і 15 статті 34, пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8 і 9 статті 35, – до закінчення існування названих обставин;

 

Народний депутат України

 

Л.М.Черновецький

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Статтею 181 Сімейного кодексу України визначено способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. Зокрема, частиною п’ятою зазначеної норми встановлено, що якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога. Передбачається, що порядок призначення цієї тимчасової державної допомоги визначатиметься Кабінетом Міністрів України. Проте на даний час такого порядку ще не існує.

Стягнення аліментів за виконавчими документами, відповідно до Закону України „Про виконавче провадження”, проводиться Державною виконавчою службою.

18 лютого 2004 року Міністерство юстиції України за підсумками діяльності у 2003 році констатувало той факт, що протягом року державними виконавцями стягнуто на користь громадян та юридичних осіб усіх форм власності 5119467334 грн., або 12,1 % від загальної суми, що підлягала стягненню.

З огляду на ці цифри глибоке занепокоєння викликає той факт, що від виконання рішень суду залежить забезпечення гідних умов життя дітей, на утримання яких сплачуються аліменти. У результаті невиплати аліментів діти позбавляються найнеобхіднішого – коштів на придбання харчів, одягу, медикаментів та ін., тобто фактично позбавляються дитинства.

Статтею 5 Сімейного кодексу України встановлено, що держава бере під свою охорону кожну дитину, яка позбавлена належного батьківського піклування. А на практиці діти осіб, що ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості їх утримувати, залишаються соціально незахищеними. Кожен день зволікання у вирішенні даної проблеми вкрай негативно впливає на благополуччя дітей.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Проект Закону розроблений з метою законодавчого врегулювання порядку призначення дітям, що не утримуються батьками, тимчасової державної допомоги. Завданням проекту Закону є забезпечення гідних умов життя дітей.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується викласти одну із статей Сімейного кодексу України у новій редакції та внести доповнення у Закон України ”Про виконавче провадження”.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативним актом, який регулює зазначені правовідносини, є Сімейний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття цього Закону вирішить питання забезпечення гідних умов життя дітей, які не утримуються батьками належним чином, що на початковому етапі буде потребувати додаткових видатків з Державного бюджету України. Але кошти, виплачені дітям у вигляді тимчасової державної допомоги, підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку. Повернення коштів до бюджету, таким чином, буде залежати від органів судової та виконавчої влади. А вони це робити вміють.

Передбачити сьогодні до копійки, скільки знадобиться коштів на вирішення цієї проблеми, неможливо. Будемо виходити з того, що усі батьки в Україні все ж таки будуть виконувати свої обов’язки з утримання своїх дітей. Тим більше, дізнавшись про цей Закон.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Будь-яке приведення норм чинного законодавства у відповідність до інтересів дітей – розумний крок до побудови майбутнього України.

Народний депутат України                                                                      Л.М.Черновецький

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО  ГОЛОСУВАННЯ

№ 31   від  08.09.2005 12:44:33     (8 сесія  4 скликання)

Поіменне голосування  про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо державної допомоги дітям) (№5744) – у другому читанні і в цілому

За – 284   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 115   Всього – 399

Рішення прийнято

Фракція  Наша Україна

Кількість депутатів – 58

За – 46   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 12   Відсутні – 0

Беспалий Б.Я. Не голосував Бичков С.А. За
Бойко Ю.А. За Бондаренко В.Д. Не голосував
Бондаренко О.Ф. За Буца Б.Е. За
Гаврилюк І.Я. За Гірник Є.О. За
Горбатов В.М. За Григорович Л.С. За
Гринів І.О. Не голосував Гуменюк О.І. За
Довгий Т.О. За Жижко С.А. За
Жулинський М.Г. За Зімін О.П. За
Іванчо І.В. За Кармазін Ю.А. За
Катеринчук М.Д. За Качур П.С. За
Ключковський Ю.Б. За Козаченко О.О. За
Король В.М. За Корчинський А.І. За
Косів М.В. За Круць М.Ф. За
Кульчинський М.Г. За Лебедівський В.А. За
Литвин В.В. Не голосував Ляпіна К.М. За
Мартиненко М.В. За Одайник М.М. За
Омельченко О.О. Не голосував Оробець Ю.М. За
Осташ І.І. Не голосував Пак В.П. За
Полянчич М.М. За Ружицький А.М. За
Сабашук П.П. За Слабенко С.І. Не голосував
Соболєв С.В. За Сокирко М.В. За
Стецьків Т.С. Не голосував Стретович В.М. За
Трофименко В.В. Не голосував Ульянченко В.І. За
Усаченко Л.М. За Устенко О.А. За
Фіалковський В.О. Не голосував Філенко В.П. За
Цехмістренко В.Г. Не голосував Черновецький Л.М. За
Чечель М.Й. За Шкляр В.Б. За
Шпиг Ф.І. За Юхновський І.Р. За
Ющенко П.А. За Яворівський В.О. Не голосував

Фракція комуністів

Кількість депутатів – 56

За – 54   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 2   Відсутні – 0

Александровська А.О. За Алексєєв І.В. За
Анастасієв В.О. За Анісімов В.О. За
Аніщук В.В. За Бабурін О.В. Не голосував
Бондарчук О.В. За Борщевський В.В. За
Буждиган П.П. За Буйко Г.В. За
Герасимов І.О. За Гінзбург О.П. За
Гмиря С.П. За Голуб О.В. За
Грач Л.І. За Грачев О.О. За
Гуренко С.І. За Доманський А.І. За
Дорогунцов С.І. За Єщенко В.М. За
Заклунна-Мироненко В.Г. За Катушева З.Г. За
Кравченко М.В. За Крючков Г.К. За
Кухарчук М.А. За Лещенко В.О. За
Лобода М.В. Не голосував Маркуш М.А. За
Масенко О.М. За Матвєєв В.Г. За
Матвєєв В.Й. За Мигович І.І. За
Мироненко В.А. За Мішура В.Д. За
Наливайко А.М. За Новак В.М. За
Носенко М.П. За Оржаховський А.В. За
Парубок О.Н. За Петренко В.С. За
Петров В.Б. За Полііт А.А. За
Пономаренко Г.Г. За Пузаков В.Т. За
Пхиденко С.С. За Родіонов М.К. За
Самойлик К.С. За Симоненко П.М. За
Сімонов В.Д. За Сіренко В.Ф. За
Соломатін Ю.П. За Ткаченко О.М. За
Цибенко П.С. За Челноков С.Д. За
Чичканов С.В. За Шульга М.О. За

Фракція Регіони України

Кількість депутатів – 52

За – 29   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 22   Відсутні – 1

Авраменко В.Ф. За Антемюк В.Д. За
Байсаров Л.В. Не голосував Бахтеєва Т.Д. За
Богатирьова Р.В. За Бойко В.С. За
Бронніков В.К. За Васильєв О.А. За
Вернидубов І.В. Не голосував Горбаль В.М. За
Звягільський Ю.Л. Відсутній Зубанов В.О. Не голосував
Ісаєв Л.О. За Кальніченко І.В. За
Кириченко Л.Ф. За Клімов Л.М. Не голосував
Клюєв А.П. За Комар М.С. За
Корсаков О.Я. Не голосував Круглов М.П. За
Ландик В.І. Не голосував Лапін Є.В. За
Ларін С.М. Не голосував Лелюк О.В. За
Лєщинський О.О. Не голосував Лісін М.П. Не голосував
Макеєнко В.В. Не голосував Матвієнков С.А. Не голосував
Матвійчук Е.Л. За Наконечний В.Л. Не голосував
Панасовський О.Г. За Пеклушенко О.М. За
Пєхота В.Ю. За Писарчук П.І. Не голосував
Поліщук К.А. За Потапов В.І. За
Рибак В.В. Не голосував Римарук О.І. Не голосував
Самофалов Г.Г. За Сафіуллін Р.С. За
Скудар Г.М. Не голосував Слаута В.А. Не голосував
Стоян О.М. Не голосував Сулковський П.Г. За
Сухий Я.М. За Турманов В.І. За
Хара В.Г. Не голосував Хомутиннік В.Ю. Не голосував
Царьов О.А. За Чорновіл Т.В. За
Шкіря І.М. Не голосував Янковський М.А. Не голосував

Фракція Народної Партії

Кількість депутатів – 44

За – 16   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 24   Відсутні – 4

Акопян В.Г. Не голосував Андресюк Б.П. Не голосував
Бандурка О.М. За Бойко В.О. За
Ващук К.Т. Відсутня Галієв Е.Е. Не голосував
Гіршфельд А.М. За Євдокимов В.О. Не голосував
Єремеєв І.М. За Зарубінський О.О. За
Калінчук В.А. Не голосував Каратуманов О.Ю. Не голосував
Касьянов С.П. Не голосував Кафарський В.І. За
Кириллов В.Д. Не голосував Косінов С.А. За
Льовін А.І. Не голосував Майстришин В.Я. За
Мартиновський В.П. Не голосував Мельников М.П. Не голосував
Надрага В.І. Не голосував Олуйко В.М. За
Плютинський В.А. За Поплавський М.М. Не голосував
Развадовський В.Й. Не голосував Райков Б.С. Не голосував
Ратушняк С.М. За Резнік І.Й. Відсутній
Рішняк І.М. Не голосував Савицький В.В. За
Салигін В.В. Не голосував Салмін О.В. Не голосував
Самоплавський В.І. За Святаш Д.В. Не голосував
Сігал Є.Я. Не голосував Сятиня М.Л. За
Терещук С.М. За Тимошенко В.А. Не голосував
Фоменко К.О. Не голосувала Шевченко О.О. Не голосував
Шершун М.Х. За Шпак В.Ф. Не голосував
Ярославський О.В. Відсутній Ярославський О.В. Відсутній

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

Кількість депутатів – 41

За – 32   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 8   Відсутні – 1

Абдуллін О.Р. За Астров–Шумілов Г.К. За
Баграєв М.Г. За Білорус О.Г. За
Бірюк Л.В. За Борзих О.І. За
Будаг’янц М.А. За Веревський А.М. Не голосував
Волинець М.Я. За Гапочка М.М. За
Гладій М.В. За Головатий С.П. За
Зубець М.В. За Зубов В.С. Не голосував
Кеменяш О.М. Не голосував Кирильчук Є.І. Не голосував
Козловський А.М. За Константинов Є.С. За
Корж В.Т. За Крук Ю.Б. За
Левцун В.І. За Лукашук О.Г. За
Лук’яненко Л.Г. Не голосував Омельченко Г.О. За
Онопенко В.В. За Плохой І.І. Не голосував
Сас С.В. За Семинога А.І. За
Ситник К.М. Не голосував Сінченко С.Г. За
Сміяненко І.М. За Солошенко М.П. За
Сушкевич В.М. Відсутній Таран В.В. За
Федорчук Я.П. За Фельдман О.Б. За
Хмельницький В.І. За Цкітішвілі Е.О. За
Чичков В.М. За Шевчук С.В. Не голосував
Шкіль А.В. За    

Позафракційні

Кількість депутатів – 38

За – 9   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 14   Відсутні – 15

Беспалов О.П. За Біловол О.М. Відсутній
Бубка С.Н. Відсутній Волков О.М. Відсутній
Гаврилюк В.В. Не голосував Гавриш С.Б. Відсутній
Гладкіх В.І. За Демьохін В.А. Відсутній
Деркач А.Л. Не голосував Деркач Л.В. Не голосував
Дзонь В.М. За Димінський П.П. Відсутній
Жеваго К.В. Відсутній Заічко В.О. Не голосував
Заплатинський В.М. Не голосував Засуха Т.В. Відсутня
Каденюк Л.К. За Карпов О.М. За
Кіроянц С.Г. Відсутній Кіссе А.І. За
Коновалюк В.І. Відсутній Литвин В.М. Відсутній
Мартинюк А.І. За Миримський Л.Ю. Відсутній
Немировський О.А. Відсутній Олійник Б.І. Відсутній
Петров О.В. За Пустовойтенко В.П. Не голосував
Руденко Г.Б. Не голосував Сандлер Д.М. Не голосував
Сівкович В.Л. Не голосував Сташевський С.Т. Відсутній
Супрун Л.П. Не голосувала Тягнибок О.Я. Не голосував
Франчук А.Р. Не голосував Франчук І.А. Не голосував
Челомбітко І.В. За Шведенко М.М. Не голосував

Фракція Соціалістичної партії України

Кількість депутатів – 26

За – 25   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 0   Відсутні – 1

Бокий І.С. За Вернигора Л.М. За
Вінський Й.В. За Гадяцький Л.М. За
Гайдош І.Ф. За Гармаш Г.Ф. За
Гошовський В.С. Відсутній Грязєв А.Д. За
Дашутін Г.П. За Карнаух М.В. За
Клименко А.В. За Малиновський О.П. За
Мельник М.Є. За Мельничук М.В. За
Мордовець Л.М. За Мороз О.О. За
Мухін В.В. За Рудковський Д.О. За
Рудьковський М.М. За Садовий М.І. За
Сергієнко Л.Г. За Співачук В.Л. За
Сподаренко І.В. За Степанов М.В. За
Філіндаш Є.В. За Шибко В.Я. За

Фракція Української Народної Партії

Кількість депутатів – 22

За – 8   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 12   Відсутні – 2

Альошин В.Б. За Асадчев В.М. Не голосував
Бартків В.П. За Гудима О.М. За
Джоджик Я.І. За Драч І.Ф. За
Загрева Б.Ю. Не голосував Заєць І.О. Не голосував
Келестин В.В. Не голосував Костенко Ю.І. Не голосував
Манчуленко Г.М. За Мовчан П.М. Не голосував
Мойсик В.Р. Не голосував Насалик І.С. Відсутній
Олексіюк С.С. Не голосував Плющ І.С. Відсутній
Ратушний М.Я. За Слободян О.В. За
Хмара С.І. Не голосував Цибулько В.М. Не голосував
Черняк В.К. Не голосував Ширко Ю.В. Не голосував

Фракція партії Єдина Україна

Кількість депутатів – 20

За – 16   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 4   Відсутні – 0

Губський Б.В. Не голосував Гуров В.М. За
Давидова Л.І. За Дубицький В.В. За
Єдін О.Й. За Задорожній О.В. За
Климпуш О.Д. За Колісник М.Д. За
Косьяненко О.В. Не голосував Кузьменко П.П. Не голосував
Мовчан В.П. За Мокроусов А.О. За
Нечипорук В.П. За Осика С.Г. Не голосував
Правденко С.М. За Ременюк О.І. За
Рябіка В.Л. За Сватков Л.Б. За
Толочко П.П. За Юхновський О.І. За

Фракція Соціал-демократичної партії України (о)

Кількість депутатів – 20

За – 10   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 10   Відсутні – 0

Блохін О.В. Не голосував Борзов В.П. За
Воюш В.Д. Не голосував Грановський О.Г. Не голосував
Добкін М.М. Не голосував Заєць В.В. За
Калетнік Г.М. Не голосував Кисельов О.В. Не голосував
Кравчук Л.М. Не голосував Мазуренко В.І. За
Місюра В.Я. За Писаренко А.Г. За
Подобєдов С.М. За Прошкуратова Т.С. За
Суркіс Г.М. За Фікс Є.З. Не голосував
Царенко О.М. Не голосував Шепетін В.Л. За
Шурма І.М. За Шуфрич Н.І. Не голосував

Група Демократична Україна

Кількість депутатів – 19

За – 19   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 0   Відсутні – 0

Бауер М.Й. За Бондаренко Г.І. За
Горбачов В.С. За Драчевський В.В. За
Кукоба А.Т. За Курас І.Ф. За
Мороз А.М. За Мусіяка В.Л. За
Мхітарян Н.М. За Нощенко М.П. За
Пінчук В.М. За Полякова Л.Є. За
Потебенько М.О. За Раханський А.В. За
Станецький Г.С. За Стребко С.К. За
Чеботарьова Ю.С. За Чикал А.В. За
Шаров І.Ф. За    

Фракція Партії промисловців і підприємців України

Кількість депутатів – 15

За – 8   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 5   Відсутні – 2

Антоньєва Г.П. За Бастрига І.М. За
Буряк О.В. Не голосував Буряк С.В. Не голосував
Васадзе Т.Ш. Не голосував Веретенников В.О. За
Горлов Г.В. За Гуреєв В.М. За
Довгий С.О. За Іоффе Ю.Я. Відсутній
Колоніарі О.П. Не голосував Кузьмук О.І. Не голосував
Майко В.І. За Матвієнко П.В. Відсутній
Оніщук М.В. За    

Фракція Народного Руху України

Кількість депутатів – 14

За – 12   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 2   Відсутні – 0

Давимука С.А. За Джемілєв М. . За
Діденко Ю.В. За Кендзьор Я.М. За
Коваль В.С. За Костинюк Б.І. За
Криворучко Ю.З. Не голосував Поживанов М.О. За
Танюк Л.С. За Ткаленко О.С. Не голосував
Томич І.Ф. За Удовенко Г.Й. За
Чорноволенко О.В. За Чубаров Р.А. За

Проект
Внесений народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)

ЗАКОН УКРАЇНИ

„Про внесення змін та доповнень до деяких законів України” (щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №  21-22, ст. 135 – ВВР, 2003, № 7, ст. 70) такі зміни:

Частину п’яту статті 181 викласти у такій редакції:

”Якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається щомісячна тимчасова державна допомога у розмірі, визначеному виконавчим документом, що був пред’явлений до виконання у порядку, встановленому чинним законодавством. Виплата цієї тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, починаючи з наступного місяця від дати виникнення вищезазначених обставин, і проводиться протягом всього часу їх існування. Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку.”

II. Внести до Закону України „Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207 – Закон України від 11.05.2004 № 1701-15) такі зміни:

1. Частину першу статті 34 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

”15) призначення тимчасової державної допомоги відповідно до частини п’ятої статті 181 Сімейного кодексу України”.

2. В абзаці третьому частини другої статті 36 слова і цифри “пунктами 3, 9, 12, 13 і 14 статті 34″ замінити цифрами і словами “пунктами 3, 9, 12, 13, 14 і 15 статті 34″.

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Порядок призначення тимчасової державної допомоги дітям;

у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;

передбачити у проекті Державного бюджету України на 2005 рік та наступні роки видатки для забезпечення виконання цього Закону.

Вернуться к законопроектам