Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности»

Номер, дата реєстрації: 5133 від 13.02.2004
Сесія реєстрації: 5 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи: Проект Закону 13.02.2004
Подання 13.02.2004
Пояснювальна записка 13.02.2004
Порівняльна таблиця 13.02.2004
Авторський колектив 13.02.2004
Документи, пов’язані із роботою: Висновок Головного науково-експертного управління 02.03.2004

 

Проходження законопроекту :

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Направлено на висновок Уряду (29.04.2004)

висновок

на проект Закону України “Про внесення доповнень до Закону України “Про банки і банківську діяльність”

Законопроектом пропонується, шляхом доповнення вищевказаного Закону додатковою статтею 62-1, надати право банкам створювати власні структурні підрозділи, оснащені автоматичною і напівавтоматичною нарізною вогнепальною зброєю.

Наразі це дозволено лише підрозділам Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, які є монополістами на даному ринку охоронних послуг (див. Пояснювальну записку).

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши законопроект, вважає за необхідне висловити до нього такі зауваження і пропозиції.

1. На розгляді Верховної Ради України вже знаходиться внесений Національним банком України проект Закону № 3223 від 12 березня 2003 р. “Про внесення змін до Закону України „Про банки і банківську діяльність” якій шляхом доповнення того ж Закону “Про банки і банківську діяльність” статтею 47-1 пропонує вирішити те саме питання в такий же самий спосіб. Головне науково-експертне управління його проаналізувало і залишається на позиції, що була висловлена до цього законопроекту у висновку № 16/3-462 від 18.03.2004. Нагадаємо, що наші зауваження зводились до такого:

1) Верховною Радою України у першому читанні вже прийняті закони “Про охоронну діяльність”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про охоронну діяльність” (реєстр. №№ 1241, 1242 від 26 вересня 2002 р.). У другому з них, до речі, міститься положення про доповнення частини четвертої статті 22 Закону України “Про Національний банк України” новим реченням такого змісту: “Охоронні завдання виконуються з додержанням вимог Закону України “Про охоронну діяльність державних організацій”. Крім того, на розгляді Верховної Ради України знаходяться три проекти закону “Про зброю” (реєстр. №№ 171, 1171-1 і 1171-2).

Тому, можливо, проблема охорони банківських установ і використання при цьому зброї буде вирішена у належному порядку після остаточного прийняття цих законів, і необхідність у прийнятті даного проекту відпаде. На сьогодні ж його принаймні слід узгодити із зазначеними проектами. У проекті хоча б у загальній формі слід сформулювати вимоги до працівників охоронних структур банків та самих цих структур, їх права і обов’язки, пов’язані з охороною банків з використанням зброї;

2) викликає сумніви доцільність надання охоронним структурам банків можливості користування автоматичною зброєю, навіть кулеметами. Слід взяти до уваги, що банківські установи переважно розташовані у густонаселених містах і в цих установах, а також поблизу них на вулицях і площах щодня перебувають сотні і тисячі працівників, відвідувачів, інших громадян.

2. Вважаємо, що даний проект закону доцільно приймати після прийняття двох базових законів “Про зброю”, і “Про недержавну охоронну діяльність”, оскільки ряд суттєвих питань цей законопроект не вирішує (наприклад, щодо класифікації зброї, порядку її придбання, контролю за її обігом та діяльністю недержавних охоронних структур, соціальний захист охоронців тощо).

Посилання у Пояснювальній записці на те, що користуватися вогнепальною зброєю вже дозволено ряду воєнізованих відомчих структур, на наш погляд, є недостатньо переконливим аргументом. Адже негативний прецедент в правовому полі України не може бути достатнім аргументом для створення ще інших. До того ж, структури, які мають на озброєнні вогнепальну зброю входять до складу державних органів, а законопроектом пропонується поширити зброю також і серед приватних охоронних структур.

3. Проектом передбачено встановлення порядку придбання, зберігання, обліку, перевезення вогнепальної зброї Міністерством внутрішніх справ за погодженням з Національним банком України, що не узгоджується із Законом “Про міліцію”. Також чинним законодавством не передбачено видання спільних нормативно-правових актів Міністерством внутрішніх справ і Національним банком України.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути взятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Керівник Головного управління                               А. Р. Мацюк

Вик.: Хавронюк М.І., тел. 235-79-41
Петриченко О.П., тел. 235-79-13

До № 5133 від 13 лютого 2004 року
Н. д. України Л.М. Черновецький

порівняльна таблиця

до проекту Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про банки і банківську діяльність”

Чинна редакція

Пропонована редакція

Закон України “Про банки і банківську діяльність”

Глава 10 ЗУ “Про банки і  банківську діяльність”

 

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Глава 10 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”

 

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ, КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА МАЙНА БАНКУ І МАЙНА КЛІЄНТІВ.

 

Стаття 62-1. “Діяльність банку щодо забезпечення охорони його майна та майна клієнтів”

 

Банки забезпечують захист банківської інформації, коштів та майна шляхом створення відповідних систем захисту, служб безпеки та охорони банківських об’єктів.

Служби безпеки та охорони банків не мають права використовувати у своїй роботі заходи, передбачені чинним законодавством у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Для забезпечення охорони банківських установ, збереження коштів та цінностей, що належать банку та його клієнтам, під час їх зберігання, перевезення та інкасації банки мають право створювати власні структурні підрозділи, озброєні автоматичною та напівавтоматичною нарізною вогнепальною зброєю, підпорядковані банківським службам безпеки та охорони.

Служба безпеки та охорони банку, його збройний структурний підрозділ не підлягають реєстрації в органах виконавчої влади.

Єдиний порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання автоматичної та напівавтоматичної нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї у банківській системі встановлює Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з Національним банком України.

 

Народний депутат України 

Л.М.Черновецький

Пояснювальна записка

до проекту Закону України про внесення доповнень до Закону України „Про банки і банківську діяльність”

Законами України „Про банки і банківську діяльність”, „Про Націо-нальний банк України” на Національний банк і банківську систему країни, серед інших, покладено завдання державного рівня – встановлення вимог щодо технічного стану та організації охорони приміщень банківських установ, забезпечення банками збереження коштів та цінностей, що належать їм та їх клієнтам.

Законодавство у сфері банківської діяльності визнає банк самостійним, економічно та юридично незалежним суб’єктом господарської діяльності, що несе відповідальність за своїми зобов’язаннями перед вкладниками та клієнтами всім свої майном. Для забезпечення виконання цього завдання саме на банк покладений обов’язок належно зберігати готівку, інші цінності.

Виконати ці встановлені на законодавчому рівні завдання банк може тільки за умов наявності в його розпорядженні високопрофесійної служби безпеки та охорони, в тому числісамостійного озброєного підрозділу для охорони коштів та цінностей.

Право створювати служби безпеки, спеціальні підрозділи охорони (відомчу воєнізовану охорону) та право на зберігання, носіння і застосування вогнепальної нарізної зброї законодавчо надано зараз Національному банку України, Ощадному банку, підприємствам зв’язку, залізничного транспорту, еклектроенергетики, установам охорони навколишнього середовища. Щодо комерційних банків такий закон відсутній, внаслідок чого банки змушені користуватися дуже недешевими послугами монополіста – державної служби охорони МВС України (ДСО). Вартість послуг ДСО постійно росте, що роками призводить до фінансового виснаження банківських установ. Часто доходить до курйозів: після сплати за послуги ДСО банківська установа стає нерентабельною. Тобто виявляється, що банк для ДСО, а не навпаки.

За інформацією, яка є у Київському банківському союзі, за останні три-чотири роки витрати банків на охорону підрозділами ДСО виросли у три і більше разів. У той же час ДСО систематично вимагає підвищувати тарифи, це відбувається на теренах України практично щоденно. І найцікавіше: ДСО НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЯКА ЗАПОДІЯНА ВНАСЛІДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННИХ ПОСЛУГ НЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

За деякими розрахунками протягом 2003 року витрати на охорону підрозділами ДСО у банківській системі досягли майже 200 мільйонів гривень. Неминучий результат такого стану речей – зростання вартості послуг для клієнтів. Це, безумовно, суперечить державній політиці у сфері економіки та зусиллям банків, що спрямовані на здешевлення банківських послуг, на підвищення рівня конкурентоспроможності кожного банку.

У більшості економічно розвинених, демократичних країн світу ця проблема давно вирішена. Правове поле для використання банками власних збройних структур запроваджено навіть у Росії, Молдові, Казахстані, Латвії, Литві. Що стосується законодавства Європейського Союзу та норм і принципів ГАТТ\СОТ, то і там ці питання зняті. У Європі діють такі акти: Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (див. ст. 51); Договір про заснування Європейського Співтовариства (див. главу 4, ст. 58); Директива 2000\12\ЄС Європейського Парламенту та Ради „Щодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення” від 20.03.2000; Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС): статті VIII, IX, XIX.

Запропонований проект Закону повністю відповідає вимогам наведених актів.

Кадровий склад банківських служб безпеки та охорони, технічна їх оснащеність свідчать про те, що ми запізнилися з вирішенням зазначеної проблеми на роки. Безпеку та охорону банків забезпечують досвідчені офіцери запасу МВС, Служби безпеки, Збройних Сил України. І в умовах, коли  відповідно до чинного законодавства держава не відповідає за зобов`язаннями банків, банківські установи повинні мати право самостійно визначати види та способи охорони персоналу та клієнтів, приміщень, коштів, цінностей.

Позитивними наслідками прийняття запропонованого Закону беззаперечно є:

- повна відсутність витрат на охорону банків за рахунок коштів бюджету;

- зменшення витрат банків на здійснення охорони, що призведе до зниження вартості банківських послуг та кредитів для клієнтів;

- народження, врешті решт, конкуренції на вітчизняному ринку озброєної охорони;

- створення нових робочих місць для вчорашніх офіцерів.

Прийняття цього Закону не викличе зростання видатків з Державного бюджету України. Навпаки: прийняття Закону викличе зменшення витрат банків на охорону, у зв’язку з чим значно збільшиться сума сукупного оподатковуваного прибутку банків. Результатом буде зростання рівня відрахувань до Державного бюджету.

Народний депутат України                                                                            Л.М.Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до Закону України „Про банки і банківську діяльність”

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Викласти назву глави 10 Закону України „Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001, №№ 5-6, ст. 30 – Закон України № 1294-IV від 20.11.2003) у такій редакції:

„Банківська таємниця, конфіденційність інформації та безпека майна банку і майна клієнтів”.

2. Доповнити Закон України „Про банки і банківську діяльність” статтею 62-1 такого змісту:

„Стаття 62-1. Діяльність банку щодо забезпечення охорони його майна та майна клієнтів.

Банки забезпечують захист банківської інформації, коштів та майна шляхом створення відповідних систем захисту, служб безпеки та охорони банківських об’єктів.

Служби безпеки та охорони банків не мають права використовувати у своїй роботі заходи, передбачені чинним законодавством у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Для забезпечення охорони банківських установ, збереження коштів та цінностей, що належать банку та його клієнтам, під час їх зберігання, перевезення та інкасації банки мають право створювати власні структурні підрозділи, озброєні автоматичною та напівавтоматичною нарізною вогнепальною зброєю, підпорядковані банківським службам безпеки та охорони.

Служба безпеки та охорони банку, його збройний структурний підрозділ не підлягають реєстрації в органах виконавчої влади.

Єдиний порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання автоматичної та напівавтоматичної нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї у банківській системі встановлює Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з Національним банком України”.

3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у мі-сячний термін після набрання цим Законом чинності забезпечити затвердження та введення у дію Єдиного порядку придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання автоматичної та напівавтоматичної нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї у банківській системі, а також привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

4. За відсутності затвердженого та введеного протягом місяця з дня набрання цим Законом чинності у дію Єдиного порядку придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання автоматичної та напівавтоматичної нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї у банківській системі банк має право звернутися до місцевого суду за місцем свого перебування з заявою про усунення порушення його прав та законних інтересів. У такому випадку суд затверджує відомчий нормативний акт банку про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання автоматичної та напівавтоматичної нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї цим банком. Після цього на підставі рішення суду банк набуває право самостійно придбавати, зберігати, обліковувати, використовувати автоматичну та напівавтоматичну нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

5. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Проект, внесений народним депутатом України
Черновецьким Л.М. (в\о 212)

Вернуться к законопроектам