Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины "О судоустройстве"

Номер, дата реєстрації: 6202 від 29.09.2004
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань правової політики
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 29.09.2004
Подання 29.09.2004
Пояснювальна записка 29.09.2004
Порівняльна таблиця 29.09.2004
Авторський колектив 29.09.2004

Документи, пов’язані із роботою над законопроектом:

Висновок Головного науково-експертного управління 20.10.2004

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Вручено для ознайомлення (06.10.2004)

 

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення доповнень до Закону України „Про судоустрій” (щодо розширення суб’єктного складу під час оскарження рішень кваліфікаційної комісії)

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
  Проект Закону України розроблено з метою удосконалення законодавства в частині оскаржень рішень кваліфікаційної комісії особами, які безпосередньо виступали ініціаторами питань щодо дисциплінарної відповідальності того чи іншого судді. Зараз виходить так, що ініціювати дисциплінарну відповідальність є можливість, а дійти до логічного завершення справи немає можливості. Так от, якщо народний депутат України наділений правом ініціювання дисциплінарної відповідальності судді, то логічно буде наділити його і правом оскарження рішення кваліфікаційної комісії, якщо воно його не задовольняє.
 2. Цілі і завдання прийняття Закону
  Законопроект спрямований на забезпечення можливості суб’єктам ініціювання дисциплінарної відповідальності судді отримати і право оскаржувати рішення кваліфікаційної комісії.
 3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
  Законопроект передбачає доповнення до Закону України „Про судоустрій”
  За своєю структурою проект Закону складається з двох розділів. В першому розділі пропонується безпосередньо внести доповнення до Закону України. Другий розділ визначає термін набуття Законом чинності.
 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
  Правовідносини, що виникають, на сьогоднішній день врегульовані Законом України „Про судоустрій”.
 5. Фінансово-економічне обґрунтування
  Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.
  Прийняття цього законопроекту дасть змогу належним чином реагувати на порушення норм законів, які іноді вчиняють судді в силу свого непрофесіоналізму, недбалості або корумпованості.
Народний депутат України                                                      Л.М. Черновецький

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до закону України „Про судоустрій” (щодо розширення суб’єктного складу під час оскарження рішень кваліфікаційної комісії)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про судоустрій” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 27-28, ст. 180 – ВВР, 2004, № 25, ст. 354) такі доповнення:

 1. Пункт перший статті 101 Закону після слів „суддя місцевого суду” доповнити словами „а також народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховного Суду України (голова вищого спеціалізованого суду – щодо судді відповідного спеціалізованого суду, за винятком ініціювання звільнення судді), міністр юстиції України; голова відповідної ради суддів; члени Ради суддів України”.
 2. У пункті першому статті 101 Закону слово “може” замінити словом „можуть”; слово „його” замінити словом „судді”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Проект,
внесений народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення доповнень до Закону України „Про судоустрій” (щодо розширення суб’єктного складу під час оскарження рішень кваліфікаційної комісії)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 101. Суддя місцевого суду може оскаржити рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення його до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення йому копії рішення. Скарга подається через кваліфікаційну комісію, яка постановила рішення.

Стаття 101. Суддя місцевого суду, а також народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховного Суду України (голова вищого спеціалізованого суду – щодо судді відповідного спеціалізованого суду, за винятком ініціювання звільнення судді), міністр юстиції України, голова відповідної ради суддів, члени Ради суддів України можуть оскаржити рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення йому копії рішення. Скарга подається через кваліфікаційну комісію, яка постановила рішення.

 

Народний депутат України

 

Л.М. Черновецький

Вернуться к законопроектам