Проект Закона о внесении дополнений в Закон Украины «О государственной налоговой службе в Украине»

Номер, дата реєстрації: 6006 від 13.08.2004
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Інші комітети: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством,власності та інвестицій
Комітет з питань промислової політики і підприємництва
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 21.07.2004
Подання 21.07.2004
Пояснювальна записка 21.07.2004
Порівняльна таблиця 21.07.2004
Авторський колектив 21.07.2004
Проект Закону (на заміну) 05.08.2004
Подання 05.08.2004
Пояснювальна записка 05.08.2004
Порівняльна таблиця 05.08.2004
Авторський колектив 05.08.2004

Документи, пов’язані із роботою:

Висновок Головного науково-експертного управління 11.10.2004

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження: Вручено на заміну (07.09.2004)

Пояснювальна записка

до проекту Закону України „Про внесення доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” (щодо порядку проведення перевірок)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Ні Указ президента України „Про деякі заходи по дерегулюванню підприємницької діяльності”, що регулює порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності”, ні Закон України „Про основи державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності” не заповнили прогалин щодо порядку проведення перевірок зі сплати податків та інших обов’язкових платежів органами державної податкової служби України. Сьогодні існує нагальна необхідність у нормуванні при проведення перевірок таких питань, як: форми контролю; види перевірок, правові підстави для їх проведення; порядок і строки проведенні перевірок; порядок і підстави продовження строків; відповідальність контролюючих органів, зокрема податкової служби України.

2. Мета за завдання запропонованого проекту Закону

Метою законопроекту є удосконалення податкового законодавства щодо процесу проведення перевірок з питань сплати податків та інших обов’язкових платежів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

За своєю структурою законопроект є законодавчою ініціативою щодо внесення доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Зазначені правовідносини врегульовані Указом Президента України „Про деякі заходи по дерегулюванню підприємницької діяльності” та Законом України „Про основи державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого Закону не викличе додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону матиме лише позитивні наслідки, тому що цивілізована і справедлива норма права завжди сприяє розвитку економіки, є суттєвим кроком до розбудови правової держави з ринковою економікою.

Народний депутат України                                                                      Л.М.Черновецький

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

“Про внесення доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” (щодо порядку проведення перевірок)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Розділ IV „Перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності органами державної податкової служби України.”

Зазначеної статті в Законі України немає.

Стаття 15: „Види перевірок”.

“Органи державної податкової служби здійснюють планові та позапланові виїзні перевірки.

1) Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого суб’єкта чи за місцем розташування об’єкта власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника органу державної податкової служби не частіше одного разу на календарний рік у межах його компетенції.

Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

Право на проведення планової виїзної перевірки суб’єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

2) Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб’єктом підприємницької діяльності норм законодавства;

б) суб’єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов’язкової звітності;

в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;

г) суб’єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб’єктом підприємницької діяльності, якщо суб’єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

Позапланова виїзна перевірка може здійснюватись і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.”

Зазначеної статті в Законі України немає.

Статтю 16 Закону викласти у такій редакції: „Строки проведення перевірок”.“До початку перевірки органи державної податкової служби зобов’язані: ознайомлювати осіб, які є платниками податків, або їх представників із службовими документами, які підтверджують їх право на здійснення перевірки;

здійснювати перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування лише стосовно тих податків і зборів (обов’язкових платежів), які віднесено до їх компетенції;

не вимагати інформацію і документи, які не стосуються питань оподаткування;

на прохання платника податків надавати йому витяг із особистого рахунку про стан взаєморозрахунків з бюджетом щодо виконання платником податків податкових зобов’язань;

повідомляти платника податків не пізніше ніж за десять календарних днів про термін проведення податкової перевірки. Термін перевірки суб’єкта підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом до 20 млн. грн. не повинен перевищувати 30 робочих днів, а з сукупним річним валовим доходом, що перевищує 20 млн. грн. – не  більше 60 робочих днів.

Повідомлення про наступну перевірку вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або воно надіслане з повідомленням про вручення.

Повідомлення про наступну перевірку вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі, або її законному представникові, чи воно надіслане листом на її адресу за місцем проживання, або за  останнім відомим місцем її знаходження з повідомленням про вручення.

За виняткових обставин термін перевірки  може бути продовжений вищестоящим органом, але на строк, який не може  перевищувати п’яти днів.

Зазначеної статті у Законі не передбачено.

Статтю 17 викласти у такій редакції:„Відповідальність платників податків і податкових органів”.

“Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків або їх уповноважені особи (податкові агенти).”

 

Народний депутат України

 

Л.М.Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

до проекту Закону України „Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України” (щодо посилення законодавчого захисту банківської таємниці)

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

 

I. До Закону України “Про державну податкову службу в Україні” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 6, ст. 37 – ВВР, 2003,     № 38, ст. 319) внести такі доповнення:

1. Доповнити Закон Розділом IV та викласти його назву у такій редакції:

“Перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності органами державної податкової служби України.”

2. Доповнити Закон статтею 15 „Види перевірок” такого змісту:

“Органи державної податкової служби здійснюють планові та позапланові виїзні перевірки.

Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого суб’єкта чи за місцем розташування об’єкта власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності за письмовим рішенням керівника органу державної податкової служби не частіше одного разу на календарний рік у межах його компетенції.

Забороняється проведення планових виїзних перевірок за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.

Право на проведення планової виїзної перевірки суб’єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати її проведення.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

а) за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб’єктом підприємницької діяльності норм законодавства;

б) суб’єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов’язкової звітності;

в) виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;

г) суб’єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державної податкової служби під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

д) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб’єктом підприємницької діяльності, якщо суб’єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту;

е) проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства.

Позапланова виїзна перевірка може здійснюватись і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.”

3. Доповнити Закон статтею 16 „Строки проведення перевірок”  такого змісту:

„До початку перевірки органи державної податкової служби зобов’язані:

ознайомлювати осіб, які є платниками податків, або їх представників із службовими документами, які підтверджують їх право на здійснення перевірки;

здійснювати перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування лише стосовно тих податків і зборів (обов’язкових платежів), які віднесено до їх компетенції;

не вимагати інформацію і документи, які не стосуються питань оподаткування;

на прохання платника податків надавати йому витяг із особистого рахунку про стан взаєморозрахунків з бюджетом щодо виконання платником податків податкових зобов’язань;

повідомляти платника податків не пізніше ніж за десять календарних днів про термін проведення податкової перевірки. Термін перевірки суб’єкта підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом до 20 млн. грн. не повинен перевищувати 30 робочих днів, а із сукупним річним валовим доходом, що перевищує 20 млн. грн. – не більше 60 робочих днів.

Повідомлення про наступну перевірку вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або воно надіслане з повідомленням про вручення.

Повідомлення про наступну перевірку вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові, чи воно надіслане листом на її адресу за місцем проживання або за останнім відомим місцем її знаходження з повідомленням про вручення.

За виняткових обставин термін перевірки може бути продовжений вищестоящим органом, але на строк, який не може перевищувати п’яти  днів”.

4. Доповнити Закон статтею 17 „Відповідальність платників податків і податкових органів” такого змісту:

“Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків або їх уповноважені особи (податкові агенти).”

II. Відповідно Розділи IV та V Закону вважати Розділами V та VI; статті  15-27 вважати статями 18-30.

III. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Проект
Внесений народним депутатом України
Л.М. Черновецьким (в/о 212)

ВИСНОВОК

на проект Закону України “Про внесення доповнень до Закону України  “Про державну податкову службу в Україні” ( реєстр. № 6006 від 23.07.2004 року, внесений народним депутатом України Л.М.Черновецьким)

За проектом пропонується доповнити Закон України “Про державну податкову службу в Україні” новим розділом ІV “Перевірки фінансово-господарської діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності”, яким визначити види таких перевірок, строки та порядок їх проведення.

Поділяючи пропозиції про необхідність законодавчого вирішення вказаних питань, звертаємо увагу на те, що 21.09.2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян України на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист), яким, зокрема, Закон України “Про державну податкову службу в Україні” був доповнений статтями 111 “Підстави та порядок проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов‘язкових платежів)” та 112 “Умови допуску посадових осіб органів державної служби до проведення планових та позапланових виїзних перевірок”, у яких у цілому врегульовані питання, які розглядаються у проекті № 6006.

Керівник Головного управління                          Мацюк А.Р.

Вик.: Зуб І.В.

Вернуться к законопроектам