2006 წლის 26 მარტს
2008 წლის 25 მაისს
კიევის მერის არჩევნების შედეგები:
ამომრჩეველთა სიებში შეყვანილი ამომრჩეველთა რაოდენობა
2 098 829
ამომრჩევლები
არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა
1 439 336
ამომრჩევლები
თითოეულ კანდიდატზე მიცემული ხმების რაოდენობა (ლიდერების სამეული):
ლეონიდ ჩერნოვეცკი
457 887
ამომრჩევლები
31.81%
ვიტალი კლიჩკო
341 249
ამომრჩევლები
23.7%
ალექსანდრ ომელჩენკო
305 363
ამომრჩევლები
21.21%
* ინფორმაცია მომზადებული კიევის საქალაქო ტერიტორიული საარჩევნო კომისიის 2008 წლის 31 მაისის No37/3 დადგენილების საფუძველზე კიევის საკრებულოს დეპუტატთა რეგისტრაციის შესახებ.
კიევის საკრებულოს არჩევნების შედეგები:
ამომრჩეველთა სიებში შეყვანილი ამომრჩეველთა რაოდენობა
2 098 444
ამომრჩევლები
არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა
1 439 229
ამომრჩევლები
ხმების რაოდენობა და პროცენტული თანაფარდობა (პარტიები და ბლოკები, რომლებმაც გადალახეს 3%-იანი ბარიერი):
იულია ტიმოშენკოს ბლოკი
354 666
ამომრჩევლები
24.64%
ლეონიდ ჩერნოვეცკის ბლოკი
186 322
ამომრჩევლები
12.95%
ვიტალი კლიჩკოს ბლოკი "დროა"
122 432
ამომრჩევლები
8.51%
კიევის საქალაქო განყოფილება "რეგიონთა პარტია"
82 911
ამომრჩევლები
5.76%
საარჩევნო ბლოკი „კიევის სამოქალაქო აქტივი
57 729
ამომრჩევლები
4.01%
უკრაინის სოციალისტური პარტიის კიევის საქალაქო ორგანიზაცია
56 775
ამომრჩევლები
3.94%
ლიტვინის სახალხო ბლოკი
52 241
ამომრჩევლები
3.63%
ინფორმაცია მომზადდა კიევის საქალაქო ტერიტორიული საარჩევნო კომისიის ოქმის საფუძველზე მრავალმანდატიან ოლქში კიევის საკრებულოს დეპუტატთა არჩევნების შედეგების შესახებ.