საბავშვო და სპორტული მოედნები.


ჯანსაღი საზოგადოების აღზრდისთვის საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა, ამიტომ ჩემი წვლილი შევიტანე საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობასა და რეკონსტრუქციაში, დედაქალაქის სკოლებში უფასო საბავშვო მხატვრული წრეებისა და სპორტული განყოფილებების მოწყობაში.

რეალიზებულია

ამისთვის შეიქმნა საბავშვო და სპორტული მოედნების რეესტრი, რომელიც მოიცავდა 3,5 ათას მონაწილეს. ამუშავდა უფასო სპორტული სექციების სისტემა, 500-მდე შტატიანი პედაგოგი დამატებით მონაწილეობდა კიევის ახალგაზრდების სპორტულ განათლებაში.

კერძოდ, 2007 წლის განმავლობაში საქალაქო პროგრამის ფარგლებში „ შენი სახლი, შენი ეზოა“ აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარდა 202 საბავშვო და 17 სპორტულ მოედანს.

ასევე, იქნა შემუშავებული მერის პროგრამა „საბავშვო და სპორტული მოედნების მშენებლობა კიევში 2009-2012 წლებში“, რომელსაც მხარი დაუჭირა კიევის საქალაქო საბჭოს საბიუჯეტო და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მუდმივმა კომისიამ. პროგრამა ითვალისწინებდა კიევში 1670 ახალი საბავშვო და 1090 სპორტული მოედნის მშენებლობას.

დაუბრუნდით პროექტებს