სოციალური საკითხების გაუმჯობესება: კიევის მოქალაქის ბარათი და სხვა


ვფიქრობდით, რომ ბარათის გამოყენება იქნებოდა შესაძლებელი მაღაზიებში, აფთიაქებში, საპარიკმახეროებში, სამრეცხაოებში, ქიმწმენდებში და სხვა დაწესებულებებში, რომლებიც მომსახურეობს ეწეოდნენ.

რეალიზებულია

როცა ამირჩიეს, კანონით 5 წელი მომცეს ჩემი გეგმის განსახორციელებლად. და შეუძლებელია ამ პერიოდის მესამედში ყველაფრის შესრულება და თუნდაც იმ მესამედის შესრულება, რაც ჩაფიქრებული მქონდა და რაზეც ვოცნებობდი...

2006 წელს ქვეყანაში დამხვდა ძალიან დიდი პრობლემები: თითქმის ცარიელი ხაზინა და კიეველებისთვის ყველა მნიშვნელოვანი პროექტის შეჩერება.

მაგრამ დაუღალავი მუშაობის წყალობით უკვე 2008 წელს კიევის ბიუჯეტმა რეკორდი დაამყარა. 2005 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 5-ჯერ გაიზარდა: 25 მილიარდი გრივნა, 5 მილიარდის წინააღმდეგ.

ჩვენ შევქმენით დაბრკოლება სახაზინო სახსრების გაქურდვას. გაზრდილი 20 მილიარდი გრივნიდან მნიშვნელოვანი ნაწილი "ჩრდილიდან" გამოვიყვანეთ. ჩვენ შევძელით გაგვეზარდა ქალაქის ცხოვრების საკვანძო სფეროების დაფინანსება! მხოლოდ დედაქალაქში თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა კომუნალური მომსახურების განვითარებისთვის ხარჯები, მედიცინაზე - 2-ჯერ, განათლებაზე - 2,4-ჯერ, მეტროს მშენებლობაზე - 5-ჯერ.

ამასთან, მოხდა ისე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე სოციალურად დაუცველები არიან პენსიონერები, ვეტერანები, ინვალიდები და ობლები. 2006 წლიდან, ჩემი ინიციატივით, მუნიციპალური შემწეობები გადაეცემა ყველა კატეგორიის კიევის მცხოვრებლებს, რომლებსაც დახმარება სჭირდებოდათ. ქალაქის მასშტაბით ინტეგრირებულმა პროგრამამ „ტურბოტა“ მოიცვა კიევის 600 ათასზე მეტ მცხოვრებს. 2007 წელს კიევის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 450 მილიონი გრივნა გამოიყო პენსიონერთა ყოველთვიური მუნიციპალური დამატებითი გადასახადებისთვის, ხოლო 2008 წელს ბიუჯეტის ასიგნებები ამ მიზნებისთვის გაიზარდა 800 მილიონ გრივნამდე. 

2007 წელს ყოველთვიური დამატებითი მუნიციპალური პენსია დაერიცხა უმუშევარ პენსიონერებს, რომლებიც იღებდნენ 800 გრივნამდე სახელმწიფო პენსიას. 2008 წელს კი მე მოვახერხე იმის უზრუნველყოფა, რომ როგორც უმუშევარი, ასევე დასაქმებულმა პენსიონერებმა მიიღეს ყოველთვიური დამატებითი დარიცხვები პენსიაზე ქალაქის ბიუჯეტიდან, რომელთა ძირითადი სახელმწიფო პენსია არ აღემატებოდა 1175 გრივნას. (2,5-მდე საარსებო მინიმუმი). ეს დიდი მიღწევა იყო უკრაინისთვის!

პენსიებზე მუნიციპალური დანამატების გარდა, ჩვენ პირველებმა დავაწესეთ ქვეყანაში ყოველთვიური მუნიციპალური შემწეობა მნიშვნელოვანი და კეთილშობილური პროფესიის ადამიანებისთვის - ექიმებისთვის, მასწავლებლებისთვის, სოციალური მუშაკებისთვის და კულტურის მუშაკებისთვის. ამრიგად, ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ოდენობა კიევის მაცხოვრებლების სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების დასაფინანსებლად 2006 წლიდან 2008 წლამდე გაიზარდა 5-ჯერ.

2008 წელს 1,8 მილიონი გრივნა მიმართული იყო მუნიციპალური პრემიების გადახდაზე იმ პედაგოგების ხელფასებზე, რომლებიც ხელმძღვანელობენ საბავშვო ხელოვნების წრეებსა და საბავშვო სპორტულ სექციებში. პედაგოგებისთვის დაწესდა ყოველთვიური მუნიციპალური შემწეობა თანამდებობრივი სარგოს 20%-ის ოდენობით. დაბალშემოსავლიანი ოჯახების 48 000 მოსწავლეს მიეწოდა უფასო საუზმე, პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებისთვის კი უფასო კვება დაწესდა. გარდა ამისა, 2007 წელს კიევის 62%-მა 6 წლამდე ასაკის ბავშვების და მათი მშობლების მიიღეს სამედიცინო მომსახურება ქალაქის ბიუჯეტის თანხებიდან.

რაც შეეხება ექიმებს, მათთვის მუნიციპალური შემწეობა დაწესდა თანამდებობრივი სარგოს 50%-მდე. გარდა ამისა, ჩემი სხვა ინიციატივის ფარგლებში, დაიწყო პროგრამა კიევის მასწავლებლებისა და ექიმების სოციალური საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით.

რაც შეეხება „კიევის მოქალაქის სოციალურ ბარათს“ - ის შექმნილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს დედაქალაქის ღარიბ მოსახლეობას დაზოგონ ისედაც მცირე თანხა. ამის აზრი იმაში მდგომარეობდა, რომ მოსახლეობას შეძლებოდა ფასდაკლების მიღება პროდუქტზე ან მომსახურებაზე დაახლოებით 10 პროცენტის ოდენობით. ბარათის გამოყენება შეიძლებოდა მაღაზიებში, აფთიაქებში, საპარიკმახეროებში, სამრეცხაოებში, ქიმწმენდებში და სხვა მომსახურების დაწესებულებებში.

 ასევე, ვიცი, რომ ჩვენი მომავალი ჩვენს შვილებშია. ამიტომ, როგორც კიევის მერი, ყველანაირად ვცდილობდი მათ მხარდაჭერას. მე რეგულარულად ვხვდებოდი კიევის ახალგაზრდებს, ვუწევდი მათ კონსულტაციას, ვიყვანდი სამსახურში, დედაქალაქის უნივერსიტეტების საუკეთესო და ნიჭიერი კურსდამთავრებულებს კიევის საქალაქო სახელმწიფო ადმინისტრაციაში ვიწვევდით სამუშაოდ.

არავინ არ შემეწინააღმდეგება იმაში, რომ სწავლება დიდ შრომას მოითხოვს. და ყოველი შრომა უნდა დაჯილდოვდეს. სწორედ ამიტომ დავაფუძნე სტიპენდიები და ჯილდოები დედაქალაქის საუკეთესო სტუდენტებისთვის. ყოველწლიურად სპეციალური კომისია ირჩევდა სტუდენტებს, რომლებიც ჩემგან ფულად პრემიას იღებდნენ. 2008 წელს ყველაზე ჭკვიან, შრომისმოყვარე და ნიჭიერ სტუდენტებს 150 სტიპენდია და 60 ჯილდო გადავეცი.

 გარდა ამისა, ვგეგმავდი კიევის მერის ახალი სტიპენდიის დაწესებას - სტიპენდია საჯარო სამსახურში დაწყებით. მისი გადაცემა იგეგმებოდა კიევის 200 საუკეთესო სტუდენტისთვის, რომლებიც წარმატებულები იყვნენ სწავლაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იყვნენ ნიჭიერები და სურვილი ჰქონდათ ემუშავათ კიევის საქალაქო ადმინისტრაციის სტრუქტურულ განყოფილებებში.

ვეცადე, რომ მოკლედ აღმეწერა თქვენთვის ჩემი იდეები და შედეგები, რომლებიც ნათლად აჩვენებენ იმას რომ ჩემი გული მუდამ კიეველებთან იყო და ეკუთვნის კიდევაც მათ!

დაუბრუნდით პროექტებს